1331-68

1410-14

1410-15

ساعت1410-21 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «ابراهیم قربانیان» درباره سفر به چند یتیم خانه در مکزیک
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 86 : حسن ناهید- شجریان – استاد صبا- هنگامه اخوان – بنان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «ژیلا سیفی» روانشناس
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: گپ با «ابراهیم سلمکی» موزیسین قدیمی
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «ژیلا سیفی»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «ابراهیم قربانیان»
10‌ تا 11‌: گفتگو با بازیکنان فیلم «خارجی های لعنتی»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 86 : حسن ناهید- شجریان – استاد صبا- هنگامه اخوان – بنان  
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1410-16

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1410-17

9‌تا1410-2210‌ صبح: گپ با«دکتر سام ابراهیمی» پزشک متخصص عروق
10‌تا 11:گلچین هفته 87: شجریان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
11 تا 12: گفتگوبا «دکتر شهرام یار محمدی»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 87: شجریان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
9 تا 10: گپ با «دکتر سام ابراهیمی»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر شهرام یار محمدی»
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1410-18

9‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با«ناصر چشم آذر»
10‌تا 11:گلچین هفته 84: شجریان – سیما بینا- عبادی – حسین تهرانی- شهرام ناظری 
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
1410-2312‌ تا يك: گفتگو با «سعید خوزه» کارگردان جوان هالیوود
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 84: شجریان – سیما بینا- عبادی – حسین تهرانی- شهرام ناظری 
10‌ تا 11‌:  گفتگو با «ناصر چشم آذر»
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1410-19

9‌1410-24 تا 10‌صبح: گپ با «سوزان روشن» (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با «مو معیری» متخصص در امور ساختمان و آرشیتکت
12‌ تا يك: Leaders in the Community
يك تا 2‌:گلچین هفته 85: دستگاه نوا- شجریان و محمدرضا لطفی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 85: دستگاه نوا- شجریان و محمدرضا لطفی
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«مو معیری»
10 تا 11: Leaders in the Community‌
11 تا 12: گفتگوی «استاد فرهی» و «سلی»

1410-20

9‌ 1410-25تا 10‌صبح:گفتگو با «دکتر پیمان بیداری» وکیل سرشناس ایرانی
10‌تا 11‌:گلچین هفته  82: محمدرضا لطفی – شجریان- سیمین غانم – شهرام ناظری- جلیل شهناز – رضوی سروستانی – پوران
11‌ تا 12‌: گفتگو با «موری» خواننده و نوازنده معروف
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌:  گفتگوی «استاد فرهی» و «سلی»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
8تا 9: گفتگوی «استاد فرهی» و «سلی»
9 تا 10: گفتگو با «موری»
10‌تا 11‌:گلچین هفته  82: محمدرضا لطفی – شجریان- سیمین غانم – شهرام ناظری- جلیل شهناز – رضوی سروستانی – پوران
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.