1401-51

لس آنجلس درانتظار کنسرت با شکوه اندی و شینی است دو چهره محبوب چند نسل با سلیقه های مختلف.
نسل جوان و خانواده های ایرانی، بعد از مدتها انتظار بدیدن دو چهره داغ موسیقی میروند، تا زیباترین شب را با آنها بسازند.
همه آنها که به دیدن کنسرت های اندی میروند. همیشه چهره های آشنای هالیوود و هنرمندان برجسته ایرانی را هم در سالن می بینند. و این بار بدلایلی با بیشتر چهره های محبوب هالیوود و خوانندگان و موزیسین های ایرانی روبرو خواهیم شد.

1401-52