1331-68

1432-17

1432-18

ساعت1432-24 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «شهبال شب پره»و گروه جدید «بلک کتز»
10‌ تا 11‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با احمد آزاد
12‌ تا يك: Masa Appeal
With Guest Artist Prynce P
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 3‌: گفتگو با «ستار»
3تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر حاجیان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «شهبال شب پره»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا 1: گفتگو با «ستار»
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

1432-19

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1432-20

9‌ 1432-25تا10‌ صبح: گفتگو با «منیژه تیموری»
10‌تا 11: گلچین هفته 116-کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگو با منیژه تیموری
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1432-21

9‌1432-26 تا 10‌ صبح: گپ با «پیمان معادی» درخواست شده
10‌تا 11:گلچین هفته111: سیما بینا- دلکش
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1432-22

9‌1432-27 تا 10‌صبح: گپ با «امید»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «فرشید امین»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گپ با «امید»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گپ با «فرشید امین»

1432-23

9‌1432-28 تا 10‌صبح: گفتگو با «فتیه عامری» شاعر و نویسنده
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌: گپ با «شهرام ناظری» درخواست شده
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با «شهرام ناظری»
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10:گفتگو با «فتیه عامری»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.