1331-68

1441-10

1441-11

ساعت1441-17 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با دکتر روبن آبرام متخصص و جراح زیبایی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با رضا و سیمین سرکوب و نادره سالارپور
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون- قسمت چهارم
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگوی با سعید سعیدی در باره تابلو فرش
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با با دکتر روبن آبرام متخصص و جراح زیبایی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گفتگو با رضا و سیمین سرکوب و نادره سالارپور
12‌ تا 1: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1441-12

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1441-13

9‌ 1441-18تا10‌ صبح: گفتگو با داود بهبودی
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی با داود بهبودی
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1441-14

9‌1441-19 تا 10‌ صبح: آخرین مصاحبه با زنده یاد عطا اله خرم
10‌تا 11: خاطرات رشید مرادی قسمت اول
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو شیلا با محمد خردادیان
يك تا 2‌: مصاحبه باعطااله خرم
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر حاجیان»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
9‌ تا 10‌:خاطرات رشید مرادی قسمت دوم
10‌ تا 11‌: گفتگو با فرشید امین
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1441-15

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با دکتر کوین سلطانی رییس دانشگاه آمریکن لیبرتی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك1441-20 تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی با سعید اسدی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی با دکتر کوین سلطانی

1441-16

9‌1441-21 تا 10‌صبح:گفتگوی مارتیک
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» هنرمند جوان
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: یادداشت سردبیر
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگوی با مارتیک
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.