1577-14

پنجشنبه 24 اگوست
نمایشگاهی از آثار الهه زارع هنرمند سرشناس
در Artem Galleries لس آنجلس برگزار شد

پنجشنبه بعد از ظهر شاهد نمایش آثاری زیبا از الهه زارع هنرمند نقاش بودیم، که هر کدام از تابلوها با خود قصه و پیام ویژه خود را داشت و بر تماشاگران تاثیر می گذاشت.
گروهی از علاقمندان به هنر نقاشی چه ایرانی و چه غیرایرانی ساعتها به تماشای تابلوهای الهه زارع ایستاده و درباره آنها، پرسش می کردند و مدیران گالری نیز فضائی دلپذیر برای این آثار بوجود آورده بودند و نشان از عشق و آگاهی آنها در مورد هنر می داد.
در میان چهره های آشنای هنر، هوشمند عقیلی خواننده سرشناس و کامبیز ضرغام کارگردان و فیلمساز معروف دیده می شدند.

1577-15

1577-16