1331-68

1354-28

جمعه  24 می

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1354-29گپ با «شهره»
10‌ تا 11‌ صبح:  گفتگوی «احمد آزاد» با فردین
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا2‌:خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «شهره» خواننده معروف
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌- گفتگوی «احمد آزاد» با «فردین»
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه 25 و 26 می

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه 27 می

9‌ تا 10‌ صبح: گپ 1354-30با «ابراهیم سلمکی» آهنگساز قدیمی مهمان لس آنجلس
10‌تا 11: خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: مصاحبه فرح شکوهی با «پاتریک کیل پاتریک» بازیگر سینما و تلویزیون-قسمت اول
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب:مصاحبه فرح شکوهی با «پاتریک کیل پاتریک» بازیگر سینما و تلویزیون-قسمت اول
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «ابراهیم سلمکی»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: یک قاشق شکر-با سهراب اخوان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  28  می

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: برنامه ویژه «احمد آزاد» با علی نظری و حسن 1354-31شجاعی
11‌ تا 12‌:  جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: برنامه ویژه «احمد آزاد» با علی نظری و حسن شجاعی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با جمشید کاوه و مرتضی فرزانه 
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  29 می

9‌ تا 10‌صبح: گپ با 1354-32«پیام شایانی» وکیل باتجربه تصادفات
10‌ تا 11‌ صبح: برنامه ویژه «احمد آزاد» سری به برنامه شما و رادیو می زنیم.
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ با «پیام شایانی»
9 تا 10 شب: با «احمد آزاد» به برنامه «شما و رادیو» قبل از انقلاب می رویم
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  30می

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «مونا» خواننده ایرانی در ترکیه
10‌تا 11‌: صبح 1354-33آدینه با «احمد آزاد»
11‌ تا 12‌: مصاحبه فرح شکوهی با پاتریک کیل پاتریک (قسمت دوم)
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  مصاحبه فرح شکوهی با پاتریک گیل پاتریک (قسمت اول) 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «مونا»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.