1331-68

1454-12

1454-13

ساعت1454-19 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «فرزین فرهادی» (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با با «فرزین فرهادی»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1454-14

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1454-15

9‌ 1454-20تا10‌ صبح: گفتگو با «باهره اردلان»
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «باهره اردلان»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1454-16

9‌1454-21 تا 10‌ صبح: گفتگوبا «مهرک داودی» هنرمند مجسمه ساز درباره دیدار با «شهبانو فرح»
10‌تا 11: گفتگوی عبدالله ناظمی با علی محزون (1)
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگوی عبدالله ناظمی با علی محزون (2)
يك تا 2‌: گفتگوی استاد فرهی و ویگن درباره «گوگوش»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی «حسین حیدری» با «علی نظری»
9‌ تا 10‌: گفتگوبا «مهرک داودی» هنرمند مجسمه ساز درباره گفتگو با «شهبانو فرح»
10‌ تا 11‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با علی محزون (3)
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1454-17

9‌1454-22 تا 10‌صبح: گفتگو با «محمد ایزدمهر» درباره احیای باشگاه تاج
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «مرتضی فرزانه» درباره خاطرات هنری
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «محمد ایزدمهر»

 

 

 

1454-18

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «سعید مهر آور» درباره جامعه ایرانی در برلین
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گفتگو با «بهروز جلیلی»
12‌1454-23 تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه»«شیلا» با «متین» (دو خواننده معروف)
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا» و «متین»
9 تا 10: گپ با «بهروز جلیلی»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.