1493-11

1493-12

1493-13

میترا رهبر یک نویسنده ایرانی، یک معلم روح و روان، یک انسان خوب که برای آرامش روح انسانها می نویسد، سمینار و کنفرانس برپا می کند، چهره محبوبی که بزرگترین ستارگان سینما و تلویزیون و موزیک امریکایی را تحت تاثیر قرار داده در میان طرفداران ایده ها و کتاب ها وعقاید زیبایش، می توان با نام های بزرگی چون: جنیفر انیستن، کورتنی کاکس، مایکل برنارد بکویک، دایان لین، جیزل بندچن، شرلی کرو، راندولف دوک و بیلی دی ویلیامز رسید. که خیلی از آنها، در کتاب گویای معجزه سکوت، حرف زده اند که برای بسیاری از طرفداران شان یک سورپرایز است.
میترا رهبر همین هفته یکشنبه 24 ژانویه، از ساعت 5/3 تا 5/5 در پاسیفیک تئاتر سنترPacific Arts Center واقع در آدرس:
10469 Santa Monica CA 90025
جلسه معرفی و روخوانی امضای کتاب دارد. کتاب با ارزش معجزه سکوت Miraculous Silence که کمپانی معتبر پنگوئن آنرا چاپ و پخش کرده است.
میترا رهبر 30 سال است تعلیم میدهد، به انسانها راه آرامش روح و روان را می آموزد، به آنها یاد میدهد چگونه دعا کنند، نیایش و مدیتیشن کنند، خصوصا در این زمانه که زمانه ماشینی است، مسلما برای رسیدن به لحظه ی آرامش، به هر دری میزنند. بسیاری که این کتاب را خوانده اند، میترا رهبر را با خلیل جبران مقایسه می کنند، بچه های داخل ایران میترا رهبر را یک فرشته می دانند که آرامش را، نیایش را از دل آسمانها، برای آنها به ارمغان آورده است.

1493-14

1493-15

1493-18

بازیگران معروف بین المللی، با صدای خود، به کتاب معجزه سکوت میترا رهبر، رنگی دیگر زده اند، آنها به این نویسنده ایرانی، به این هیلر، این آرام کننده روح و روان باور دارند و جانانه و صمیمانه درباره او جلوی همه دوربین ها و میکرفن ها حرف میزنند.
این کتاب به زبان انگلیسی است، ولی مطمئن باشید بزودی به زبان فارسی هم به دستتان میرسد، چون مشتاقان فراوانی در میان ایرانیان پیدا کرده است.

1493-16

1493-17

1493-19