1331-68

1402-24

1402-13

ساعت1402-19 9‌ تا 10‌ صبح: گپ مهدی ذکایی با داود روستایی و فرهاد دادفر کارشناس هنری
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با هوشنگ توزیع
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با داریوش
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با داود روستایی و فرهاد دادفر
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1402-14

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1402-15

9‌1402-20 تا 10‌ صبح: گپ با «عطا الله خرم»
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گفتگوی پرویز ناظریان با کامران خاورانی
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
9 تا 10: گپ با «عطا الله خرم»
10‌ تا 11‌:  گپ با «کامران خاورانی»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1402-16

9‌ 1402-21تا 10‌ صبح:  گپ مهدی ذکایی با «سرور نیری» استاد زبان فارسی و «منیژه سهرابی»
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «سرور نیری»                                         
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1402-17

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «شهره آغداشلو»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گپ با «شهره آغداشلو»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب:گپ با «منیژه تیموری»
1402-2210 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گپ با «اسلام شمس»

 

 

1402-18

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «منیژه تیموری» خیاط هالیوود
10‌تا 11‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
1402-2311‌ تا 12‌: گپ با «ناصر چشم آذر»
12‌ تا يك:  گپ با «عبدالله ناظمی»
يك تا 2‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «ناصر چشم آذر»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گپ با «منیژه تیموری» خیاط هالیوود
10‌تا 11‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.