1331-68

1376-23

1376-24

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ1376-30 با «حمید دیهیمی» موزیسین معروف
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 19 :برنامه ویژه ای به یاد استاد حسین تهرانی با حضور نادر گلچین،مرضیه، فرامرز پایور
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی «فرح شکوهی» با «دکتر شهناز مصلحی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی «فرح شکوهی» با «دکتر شهناز مصلحی»
8‌تا 9‌:  گپ با «حمید دیهیمی»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 19 :برنامه ویژه ای به یاد استاد حسین تهرانی با حضور نادر گلچین،مرضیه، فرامرز پایور
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1376-25

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1376-26

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ1376-31 با «ایرج مهدیان»
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد-گلچین هفته 20 با حضور عبدالوهاب شهیدی، پوران، سروش ایزدی، سیما بینا
12‌ تا 1‌: «فرح شو» با «اسلام شمس» و «پژمان باقری»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «ایرج مهدیان»
8‌ تا 9‌ شب:  صبح آدینه با احمد آزاد-گلچین هفته 20 با حضور عبدالوهاب شهیدی، پوران، سروش ایزدی، سیما بینا 
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12:«فرح شو» با «اسلام شمس» و «پژمان باقری»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1376-27

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «علی پورتاش»
10‌تا 11:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 17 با حضور: دلکش – شجریان – رامش و سروش ایزدی با دو اجرا و آثاری از فروغ فرخزاد، شهنازی، خالدی، بدیعی، پایور
11‌ تا 12‌: موسیقی شاد
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ1376-32 با «علی پورتاش»
8‌ تا 9‌ شب:  موسیقی شاد
9‌ تا 10‌:   صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 17 با حضور: دلکش – شجریان – رامش و سروش ایزدی با دو اجرا و آثاری از فروغ فرخزاد، شهنازی، خالدی، بدیعی، پایور
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: دنیای جاسوسان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1376-28

9‌ تا 10‌صبح:  گپ1376-33 با «بیژن مرتضوی»
10‌ تا 11‌ صبح: بازتاب با شهرام بروخیم و ژولیت
11‌ تا 12‌:گفتگو با میر سعید سلطان اف، خبرنگار تاجیک
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 18 با حضور:نادر گلچین، مرضیه، شجریان،پوران، شهیدی  و سیما بینا با آثاری از: نی داوود، شیدا، فخرالدین
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 18 با حضور:نادر گلچین، مرضیه، شجریان،پوران، شهیدی  و سیما بینا با آثاری از: نی داوود، شیدا، فخرالدین
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «بیژن مرتضوی»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با میر سعید سلطان اف، خبرنگار تاجیک

 

 

 

1376-29

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «گرد آفرید»
10‌تا 11‌:صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته15-با حضور مرضیه، شهیدی، شجریان، با آثاری از صبا، گروه شیدا، همایون خرم، عارف قزوینی
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌:  فرح شو با «اسلام شمس»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «عباس شیر محمدی»
8تا 10: برنامه زنده The Mix Up 
10‌تا 11‌:صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته15-با حضور مرضیه، شهیدی، شجریان، با آثاری از صبا، گروه شیدا، همایون خرم، عارف قزوینی
11 تا 12: گفتگو با «گرد آفرید»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.