1331-68

1363-74

1363-75

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» در فرانسه
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه 1363-81با «احمد آزاد» برنامه ویژه قسمت اول شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش حمید قنبری و عبدالعلی همایون.
11‌ تا 12‌ صبح: گپ فرح شکوهی با «لیسا دفتری» چهره محبوب شبکه فاکس -درخواست شده.
12‌ تا يك:Masa Appeal
يك تا2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان 
8‌تا 9‌:  گپ با کامبیز ضرغام
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌:گپ فرح شکوهی با «لیسا دفتری» چهره محبوب شبکه فاکس -درخواست شده.
11‌ تا 12‌- صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش حمید قنبری و عبدالعلی همایون.
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1363-76

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1363-77

9‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با «پرویز ناظریان»
10‌تا 11: صبح آدینه با «احمد آزاد» -قسمت دوم برنامه شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش، عارف، عطاالله خرم و سیما بینا.
11 تا 12:  Family Talk 1363-82با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: برنامه جدید سعید و ندا محمدی
يك تا 2‌: گپ با «احمد آزاد»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب:  برنامه جدید سعید محمدی
8‌ تا 9‌ شب:  صبح آدینه با «احمد آزاد» -قسمت دوم برنامه شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش، عارف، عطاالله خرم و سیما بینا.
9‌ تا 10‌: گفتگو با «احمد آزاد»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «پرویز ناظریان»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1363-78

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «حسین مجید»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه جوکهای آقای منوچهر نوذری و علی تابش، و نمایشنامه «تلفن» از نوشته های پرویز خطیبی با اجرای شهین و مرتضی احمدی.
11‌ تا 12‌: گفتگو با حسین1363-83 برنجی متخصص امور طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «حسین مجید»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه جوکهای آقای منوچهر نوذری و علی تابش، و نمایشنامه «تلفن»
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «دکتر حسین برنجی»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1363-79

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «امید»1363-84
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «پیام شایانی» متخصص در تصادفات و صدمات بدنی
11‌ تا 12‌: گفتگو با «منصور بی بیان»
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌: گپ با «هوشنگ حسینی» همکار قدیمی جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با «پیام شایانی»
8 تا9 شب:  گپ با «امید»
9 تا 10 شب:سیری در موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «اصغر بیچاره»

1363-80

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «بهروز جلیلی» درباره ماجرای جنجالی  Family Awards
10‌تا 11‌:  گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
11‌ تا 12‌:  یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»1363-85
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «بهروز جلیلی»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.