1347-61

1347-62

«آنا جانبازیان» کارگردان وطراح برجسته رقص،کنسرت بزرگ سالانه آکادمی  خود را در سال 2013 در تاریخ یکشنبه 28 اپریل در Glendale High School واقع در شهر گلندل
1440 E. Broadway, Glendale
از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر برگزار می کند.
در این شب هنرمندان مهمان: آرسن سروبیان- دیل جوردن شرکت دارند.
علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط با شماره 818-248-4458 تماس بگیرند.

1347-63