1331-68

1420-19

1420-20

ساعت1420-26 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «سارا سفری» کوهنورد اورست
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
11‌ تا 12‌ صبح: «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «ترانه در گذر زمان»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با سارا سفری
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1420-21

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1420-22

9‌ت1420-27ا10‌ صبح: سخنرانی دکتر کریمی حکاک در UCLA  از سهراب اخوان
10‌تا 11:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
9 تا 10:سخنرانی دکتر کریمی حکاک
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1420-23

1420-289‌ تا 10‌ صبح:  گفتگوی عبداله ناظمی با «وحدت» بازیگر برجسته-قسمت دوم
10‌تا 11:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر حاجیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «نیوشا» معلم رقص                          
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر حاجیان»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
10‌ تا 11‌:  گفتگوی عبداله ناظمی با «وحدت»
11‌تا 12‌:گفتگو با «نیوشا»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1420-24

9‌ تا1420-29 10‌صبح: گپ با «دکتر محمود مشکین»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: ترانه در گذر زمان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 109: بدیع زاده – محمد گل ریز- سیما بینا- شجریان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 109: بدیع زاده – محمد گل ریز- سیما بینا- شجریان
 8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با هنری
9 تا 10 شب: ترانه در گذر زمان
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با «دکتر محمود مشکین»

1420-25

9‌ تا 10‌صبح:گفتگو با محمد بهبهانی و خانم لطفیان
10‌تا 11‌:گلچین هفته 105: سیما بینا- محمد گل ریز- ناصر مسعودی- هنگامه اخوان – شجریان – مرضیه
11‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «اسلام شمس»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «خانم مرجانه مقیمی» تهیه کننده فیلم Fifi
8تا 9:  گفتگو با «محمد بهبهانی و خانم لطفیان»
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 105: سیما بینا- محمد گل ریز- ناصر مسعودی- هنگامه اخوان – شجریان – مرضیه
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.