1331-68

1442-9

1442-10

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با فرزین فرهادی موزیسین سرشناس
10‌1442-16 تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی با مارتیک
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگوی با مارتیک در باره آلبوم و کنسرت جدیدش
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: یک قاشق شکر
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

1442-11

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1442-12

9‌ تا10‌ صبح: گفتگو با مری آپیک در باره فیلم های جدیدش
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12:1442-17 شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی با مری آپیک
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1442-13

9‌1442-18 تا 10‌ صبح: یادگاری از رادیو صدای ایران گفتگوی علیرضا میبدی و فریدون توفیقی با فردین
10‌تا 11: خاطرات رشید مرادی قسمت اول
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: یک قاشق شکر با سهراب اخوان
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر حاجیان»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکترپیمان بیداری»
9‌ تا 10‌:خاطرات رشید مرادی قسمت دوم
10‌ تا 11‌: گفتگو با فردین
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1442-14

9‌1442-19 تا 10‌صبح: گفتگو با ویدا قهرمانی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی با شهناز مصلحی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی با دکتر سام ابراهیمی

 

 

1442-15

9‌ 1442-20تا 10‌صبح:گفتگوی شهرام شبپره با فارلی قره گوزلو و محمد ایزدمهر
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» هنرمند جوان
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: یادداشت سردبیر
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگوی با شهرام شبپره
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.