1440-48

مارتیک بعد از مدتها انتظار به تقاضای دوستداران فراوان خود پاسخ می دهد و کنسرت بزرگ خود را در سابان تیاتر لس آنجلس در تاریخ 31 ژانویه 2015 اجرا می کند.
مارتیک همزمان یک آلبوم پربار و شنیدنی، با نام سایه نشین را هم با این کنسرت به بازار میدهد و بقولی پرونده جدید هنری خود را در سال جدید تکمیل می کند.
پخش موزیک ویدیوی سایه نشین بروی سایت ها، با چنان استقبال پرشوری مواجه شده که امید تازه ای به دل مارتیک بخشیده است.

1440-52