درگذشت سعید سرکشیک
انسانی با قلبی پر از انسانیت و لطف و صفا

1648-63

سعید سرکشیک، یک انسان آگاه، تحصیلکرده، فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، هفته قبل به آرامی به سفر ابدی رفت و خانواده و دوستان و همکاران خود را با خاطره های زیبا پشت سر گذاشت.
سرکشیک سالها در ایران در وزارتخانه های مختلف مدیرکل بود و در زمینه سیاسی و اجتماعی فعال بود. در امریکا، از سالهای دور بعنوان مدیر برنامه های هنری معین همکاری صمیمانه ای با او داشت و بعد بدلیل بیماری همسرش و سپس گرفتاریهای خانوادگی، کناره گرفت و در سالهای اخیر بعد از درگذشت همسر و فرزند جوان اش، بکلی انزوا را ترجیح داد و تنها با برخی دوستان دیدار میکرد.
دوستان سعید سرکشیک عزیز در مجله جوانان درگذشت این انسان نازنین را به همه فرزندان، خانواده، دوستان و همکاران اش صمیمانه تسلیت می گویند.

درگذشت مسعود صدر

مسعود صدر چهره معروف رادیو تلویزیونی و پژوهشگر و شاعر معروف سه شنبه صبح بدنبال بیماری و سکته مغزی درگذشت.
درگذشت این چهره نامدار را به خانواده محترم صدر و همرزمان و همکارانش صمیمانه تسلیت می گوییم.

اعلامیه خانواده زنده یاد مسعود صدر

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مسعود صدر پدر و همسر گرامیمان را به آگاهی میرسانیم . زنده یاد مسعود صدر ساعت 5 بامداد سه شنبه پانزدهم ژانویه 2019 پس از یک هفته مراقبت در اطاق ویژه بیمارستان در کمال آرامش در میان خانواده شان چشم از جهان فروبست . آیین خاکسپاری و بزرگداشت ایشان متعاقبا اعلام خواهد شد . ما اعضاء خانواده ایشان از همه اقوام ، بستگان ، دوستان و یاران ایشان که در این مدت سخت همیارما بوده اند کمال سپاسگزاری را داریم . یادش گرامی و روانش شاد باد

1648-64