1692-11

«صدف امیدی» با چنین درجات تحصیلی و آگاهی کامل به امور مالی و کردیتی
Master of Science in Finance Master of Business Administration (MBA) Certified Business and Personal Credit Consultant Member of Credit Consultant Association
می گوید درسال 2009 درحالیکه مدرک کارشناسی درحسابداری داشتم، در بزرگترین شرکت های داخل ایران چون ایران خودرو کار کرده بودم، برای تکمیل زبان انگلیسی و دوره های جدید امور مالی و کردیتی به امریکا آمدم. در امریکا در رشته های مختلف اقتصادی، مالی و مدیریت مسترهای دیگری گرفتم و برای گذراندن دوره های عملی در کمپانی های معتبر امریکا بکار پرداختم و ضمن وضع مشکلات مالی شان، مشکلات کردیتی شان راهم حل می کردم این دوره کار درجامعه جدید، به من تجربیات ارزنده ای داد و با زیروبم جامعه آشنا شدم بعد به فکر افتادم به جامعه خودم خدمت کنم، بیشتر بروی تعلیم مردم، بویژه خانواده ها در مورد امور مالی و کردیتی فکر می کردم، ارتباط وسیعی با خانم های ایرانی که اینروزها مغز متفکر خانواده به حساب می آیند برقرار نمودم، خانم های ایرانی، در نقش مادر، همسر، سرپرست خانواده در امریکا، شگفتی آفریده اند ودر این مدت بزرگترین پشتیبان من بودند.

1692-12

1692-13

من درمسیر فعالیت هایم، یک ویدیوی آموزشی تهیه کردم تا مردم با معنای پیچ و خم کردیت، معنای اسکورکردیت، به زبان فارسی آشنا شوند، چون بسیاری از خانواده ها بدون اینکه به درآمد خود بیاندیشند دست به ریسک می زنند و بالاتر از توانایی مالی خود، کردیت خود را مصرف می کنند، وام می گیرند، به مرور زیر بار سنگین قرض و بدهکاری میروند و من کوشیدم با این ویدیو به هموطنانم اطلاعات تازه ای بدهم تا درآمد خود و هزینه های خود را تنظیم کنند. برنامه تلویزیونی ام در ITN باعنوان رازهای کردیتی با صدف امیدی بسیار مورد توجه قرارگرفت و بعد بروی سیستم تلگرام ارتباط دیگری با مردم برقرار نمودم.
در سیستم کمپانی ما، افزایش کردیت در کمتر از 45 روز امکان پذیراست، ضمن اینکه حذف پوئنت های منفی روی حساب های مختلف، روی کردیت ها و ارتباط با کمپانی ها از 45 روز تا 120 روز وقت می برد و در آن مرحله است که بازسازی و ساخت پایه های محکم کردیت آغاز میشود در این مسیر با ارتباط با کمپانی ها، میزان بدهکاریها را پائین می آوریم و به مرور امکان دریافت وام های بیزینسی و شخصی فراهم میشود.

***

برای پاسخ به سوالات کردیتی خود به گروه تلگرامی صدف امیدی بپیوندید:

@AdvancedCreditTherapy
Tel: (818) 232-7111
20501 Ventura Blvd., Suite 315.
Woodland Hills, CA 91364
[email protected]
www.ProFinancialConsulting.com

1692-10

1692-14