بعد از 4 روز سکوت، خانواده دلون، خبر درگذشت او را تکذیب کردند

انتشارخبر درگذشت الن دلون بازیگر محبوب فرانسوی و از ستارگان محبوب ایرانیان، بسیاری را اندوهگین کرد، چون دلون دو بار به ایران سفر کرده و با بازیگران ایرانی ازجمله بهروز وثوقی دیدار داشت.
شایعه یا خبر درگذشت الن دلون را یکی از پرستاران بیمارستان امریکایی پاریس به نشریات داد و حدود 30 نشریه این خبر را اعلام داشتند و مجله جوانان نیز آنرا چاپ کرد ولی درست در لحظه ای که مجله زیر چاپ بود، خانواده دلون بعد از 4 روز سکوت این خبر را تکذیب کردند و گفتند دلون با پرستار مخصوص و پزشک خصوصی خودش به خانه اش انتقال یافته و حالش رو به بهبودی است.
مجله جوانان همان روز، خبر را بروی فیس بوک اعلام کرد و از اینکه امکان را نداشتیم زمان چاپ مجله، جلوی چاپ خبر را بگیریم پوزش می طلبیم.

1696-95