1718-34

هفته گذشته مراسم وداع با مرجان ستاره و خواننده پرطرفدار و از فعالان سیاسی در کورونا دل مار در جنوب کالیفرنیا بطرز باشکوهی با هزاران گل سپید درون کالسکه برگزار شد و تمام مدت آهنگهای مرجان پخش می شد و امیر آرام خواننده معروف نیز آهنگهایی خاطره انگیز اجرا کرد و بسیاری نیز سخن گفتند.

1718-35

1718-36

1718-37