1722-45

«ورژ آقاجانیان» را چند دهه است، که اهالی شهر گلندل می شناسند. آقاجانیان بخاطردو برنامه تلویزیونی به زبان های فارسی و ارمنی در های ویژن High Vision و AABC و یک برنامه ویژه هرشب از 9 تا 10 شب و یکشنبه ها ازساعت 10 صبح تا 5/11 مورد علاقه بسیاری ازفارسی زبانان و ارمنی زبانان است، چرا که دربرنامه خود اطلاعات زیادی به بینندگان میدهد و در ضمن آقاجانیان سالها بود بعنوان عضو انجمن شهرفعال بود واینک بعنوان شهردار این شهرپرجنب وجوش فعالیت می کند.
درساختمان شهرداری گلندل به دیدارش رفتم چون یک ایرانی ارمنی زبان برمصدر یکی از حساس ترین مسئولیت های شهرتکیه داده ونقش مهمی در سازندگی این شهروآینده و سرنوشت آن دارد.
درباره این مسئولیت بزرگ می پرسم واینکه چه اقداماتی انجام داده است.
می گوید: من همانگونه که دربرنامه های تلویزیونی خود، رعایت همه چیز را می کنم، امکان ابرازعقیده به همه عقاید ومرام ها می دهم، خود عادلانه و به روایتی بیطرفانه آنها را منعکس می کنم، می کوشم اطلاعات مهم و روز را ازنظرمردم بگذرانم و همانطور که مردم ناظربودند، از زمان کلینتون و بوش تا اوباما وامروزپرزیدنت دانالد ترامپ حقایق را و دیدگاههای متفاوت را دربرنامه ارائه دادم و با همین اندیشه چه زمانی که درانجمن شهر بودم و چه امروز که شهردارهستم، درخدمت مردم هستم، به مشکلات و معضلات آنها می پردازم، زندگی را برایشان بویژه برای مردم کم درآمد وافراد مسن آسان تر می کنم و خیلی ازتابوهای شهر را شکسته ام از جمله اجاره ها که مرتب بالا میرفت وکمرشهر را می شکست و امکانات شهری که باید دراختیار خانواده های کم درآمد و پدر ومادرهای پیر بود، خیلی کم بود، همه وهمه دریک چارچوب انسانی جای دارد من بعنوان یک عضووهمشهری قدیمی گلندل، وظیفه می دانم که فریادرس آنها باشم.
وقتی اقدامات دورازانتظارو بقولی انقلابی شهر را شروع کردیم کمتر کسی باور میکرد که ما به نتیجه برسیم وقتی 2 زمین بزرگ خریدیم تا طی 2سال 500 یونیت درآن ساخته شود با بودجه 10 میلیونی، درواقع به کمک افراد کم درآمد و مسن بیاید. وقتی طبق قوانین جدید، 15درصد از ساختمان ها را برای این افراد با اجاره اندک درنظر گرفتیم، به مرور همه باورشان شد که اقدامات ما شروع شده چون از سال 2005 تا امروز4300 ساختمان ساخته شده واز آنها هیچ یونیتی به خانواده های کم درآمد و افراد مسن و ازکارافتاده اختصاص نیافته است.

1722-46

1722-96

1722-47

وقتی با بودجه 25.6 میلیون دلاردر یک زمین 4.4 ایکری، بزرگترین سرمایه گذاری شهرداری را با مجوز ساختمان هایی برای اسکان خانواده های کم درآمد درنظرگرفتیم، در پائین آوردن مالیات برای چنین پروژه هایی اقدام کردیم و وقتی تابوی بالا بردن بی رویه اجاره را شکستیم و به 7درصد دریکسال رساندیم و درهرساختمان یونیت هایی را برای همان افراد ذکر شده درنظر گرفتیم، وقتی ماهی 300 دلاربرای مدت 24 ماه جهت اجاره به همان افراد کم درآمد اختصاص دادیم، کم کم مردم به این باور رسیدند که شهرداری چه نقشی درزندگی آنها دارد. گشایش یک مجموعه بزرگ 66 یونیتی درویستا گرند کورت، برای افراد کم درآمد و بازسازی و ایجاد پارک های قدیمی و جدید با بودجه یک میلیون و100هزاردلاری، ایجاد سالن های خاص گردهمایی و جشن ها و میدان بازی برای بچه ها، همه وهمه برچهره مردم شهر گلندل سایه ای ازآرامش نشاند. وقتی مردم باورکردند که بالا رفتن اجاره درسال 7 درصد است آن کابوس هولناک بالابردن اجاره ها توسط صاحب ملک تمام شد. چون من شاهد بودم اجاره یک آپارتمان 1400 دلاری آخر سال 2600 دلارشد بطوری که وقتی صاحب ساختمان ویا منیجرساختمان از کنار پنجره کسی رد می شد خواب راحت آنها را می گرفت و درانتظار یک نامه اخطاریه بودند ضمن اینکه وقتی شخصی توانایی پرداخت اجاره ای را دریک ساختمان ندارد، صاحب ساختمان باید برای یک مستاجر5 ساله، حداقل 6 ماه اجاره آپارتمان جدید را بپردازد و برای 2ساله ها، 3ماه وبرای یک ساله ها دو ماه.
گلندل اینک از امن ترین شهرهای کالیفرنیای جنوبی است که بهترین مدارس را درخود جای داده ازجمله دبیرستان Clark Magnet و پلیس گلندل که برای هر 1000نفر، یک افسر دارد، امن ترین فضا را بوجود آورده است.
بعد از سالها، که صدها هزارارمنی به شهرآمدند و رفتند، سرمایه گذاری کردند، به ساختارآن کمک کردند ولی حتی یک خیابان بنام آنها نبود تا ما اخیرا خیابان مریلند را بنام آرتاخ تابلو زدیم وبه ساکنان شهریک جایزه دادیم.
با ورژ آقاجانیان حرف بسیار داریم، چون اقدامات تازه ای در شهرشروع شده و قرارگذاشتیم بزودی درباره آن اقدامات حرف بزنیم.