1730-53

خوانندگان مجله پرسیده اند:
• من یک زمین در شمیران داشتم، که بعد از 36 سال که تماس گرفتم، گفتند دولت آنرا صاحب شده و برویش ساختمان ساخته است تکلیف من با چنین مسئله ای چه میشود؟ آیا پول زمین را به نرخ روز به من می پردازند؟ آیا بدلیل اینکه پای دولت درمیان است من حق وحقوقی ندارم؟
– باید دید کدام بخش از دولت ملک شما را تملک کرده است. آیا شهرداری در راستای طرح های عمرانی ملک را به تملک درآورده یا ملک ملی یا موات اعلام شده است؟ هر کدام از موارد یاد شده پروسه بخصوصی دارد اما در هر حال حقوق شما محفوظ است.
• من و برادرم یک مجموعه آپارتمانی در تهرانپارس داشتیم، هر دو بدلایلی به ایران سفر نکردیم ولی چندی پیش برادرم به ایران رفت و ظاهرا یک زمین دراطراف تهران به او داده اند و گفته اند برابر قیمت همان ساختمان است، چون آن ساختمان را خراب کرده و یک ساختمان 6 طبقه ساخته اند آیا من باید این زمین را بپذیرم و یا شکایت کنم؟
– باید دید آیا شما به برادرتان وکالتی در مورد ملک داده‌اید یا خیر؟ و اینکه طرف دعوایتان بخشی از دولت است یا فردی عادی است؟ بسته به پاسخ نحوه واکنش تان متفاوت خواهد بود.
• من یک کارخانه درجاده کرج داشتم که شوهران دختران من در غیبت من آنرا بنام خود کرده اند و میگویند ما ناچارشدیم خانه خود را بفروشیم و بابت مالیات و جریمه بپردازیم و دیگرچیزی نماند که به شما تعلق بگیرد در چنین مواقعی چه باید کرد؟
– آیا شما به ایشان وکالتی داده‌اید؟ در صورتی که وکالت داده‌اید می‌توانید محاسبه حساب ایام وکالت را از ایشان بخواهید و در صورتی که بدون وکالت اقدامی در مورد ملک شما انجام داده‌اند دعاوی جعل یا کلاهبرداری قابل طرح است.
• من یک زمین و یک آپارتمان درایران دارم، که آپارتمان را یک شخصی صاحب شده و درآن نشسته و اجاره هم نمی دهد من چگونه می توانم دراین مورد اقدام کنم؟
– در صورتی که با فرد مذکور سابقا قرارداد اجاره داشته‌اید باید دعوی تخلیه ید طرح نمایید و در صورتی که قرارداد اجاره‌ای در کار نبوده با دعوی خلع ید ملک را پس می‌گیرید.
• پدرم درایران صاحب ملک واملاک و خانه بود، ما سالها با او قهربودیم، چون بروی مادرم زن گرفته بود اخیرا فوت کرده و ما هرچه تماس میگیریم تا ارثیه خود را طلب کنیم هیچ اداره ای به ما جواب درست نمی دهد ما چه باید بکنیم؟
– در صورتی که سایر وراث پدر مرحوم‌تان گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث را دریافت کرده باشند می‌توانید از آن طریق در مورد اموال اطلاع پیدا کنید. همچنین در مورد خودرو می‌توان از اداره راهنمایی و رانندگی استعلام گرفت و در خصوص اموال غیر منقول(ملک) اگر در سال‌های اخیر نقل و انتقالی صورت گرفته باشد تا حدی قابل رد گیری است و آگر آدرسی از املاک داشته باشید نیز قابل پیگیری است. طرح درخواست تامین دلیل توصیه می گردد.

1730-55