1403-60

1403-61

این یکشنبه 4 می، به همت سازمان حمایت از پناه جویان ایرانی در ترکیه و یونان و دعوت این سازمان از سعید محمدی هنرمند مردمی برای برپایی یک برنامه کنسرت، آنها را بر آن داشت تا دست نیاز به سوی رسانه های دیداری و نوشتاری دراز کنند و از این دو یکی مجله جوانان و دیگری تلویزیون امید ایران به مدیریت نادر رفیعی بودند که جواب مثبت به سعید و کمپین او دادند. البته سعید که 3 هفته پیش از کمپ این پناه جویان در ذاکاریا، شهر کوچکی در ترکیه، بازدیدی داشته است، و هم چنین برنامه کوتاهی برایشان اجرا کرده، اظهار میدارد که وضعیت خواهران و برادران پناهنده که در یونان (بخصوص) در زندانها و کمپ های پناهندگان گرفتار آینده اند شده اند بسیار اسف بار و ناراحت کننده است.
در گفتگوی کوتاهی که با سعید داشتیم از هدف برگزاری تله تان جویا شدیم، بعد از مکثی کوتاه، گفت: اگر قرار بود که فقط مثل همیشه با کنسرتی، درصدد جمع آوری کمک برآییم، به طور حتم نمی توانستیم کمکی چشمگیر دریافت کنیم، فکر کردیم که شاید با به  راه انداختن یک تله تان و جمع آوری  اعانه حمایت رسانه ها و گسترش دادن ابعاد این حرکت، بتوانیم توجه مردم عزیز و خیّر را به این معضل بزرگ اجتماعی – سیاسی، جلب کنیم. بدین سبب اولین کاری که کردم با آقای ذکایی و نادر رفیعی دوستان همیشه مهربان و با معرفت مطبوعاتی تماس برقرار کرده و از آنها حمایت خواستم، جواب مثبت آنها انگیزه ای شد که با دوستان هنرمند و شخصیت های پرآوازه جامعه ایرانی گفتگو و درخواست حمایت کنم، همه و همه در روز یکشنبه 4 می 2014 در تلویزیون ایران و چند شبکه تلویزیونی دیگر گرد هم خواهیم آمد تا از همت عالی، حس وطن دوستی و حمایت مردم از خواهران و برادران ِ پناه جو استفاده کرده و خواهران و برادران ایرانی که در ترکیه و یونان و دیگر کشورها، در آوارگی و محنت به سر می برند، و تنها و یکه در غربتی و در شرایطی بسیار آزاردهنده و زیر خط فقر، زنده مانده اند پشتیبانی کنیم. من، خود تقریبا 30 سال پیش از طریق ترکیه به دنیای آزاد گریختم، تقریبا به مدت کمتر از یکسال در این منطقه از دنیا شاهد، ظلم ها، جورها، نامردمی های بسیاری بودم که بر هموطنانم از پیر و جوان مرد و به خصوص زنان، وارد میشد. خاطرات آن زمان به خیالی، تصور میکردم، آن دوران به سر رسیده و تعداد این پناهنده ها مثل سابق نیست… اما زهی تصور باطل، تعداد پناهندگان به طور روزافزون و قوس صعودی را طی می کند، 3 هفته پیش بعد از کنسرت نوروزی که با دیگر هنرمندان داشتم، با همسرم به تنهایی به دیدار این هموطنان خوبم رفتیم- واقعا از حس صفا و صمیمیت و روح همکاری و یگانگی که بین این هموطنان مشاهده نمودیم، انرژی گرفتیم و این باعث شد چند برابر تشویق شده و با تمام وجود و قلبمان کمر همت به حمایت آنان ببندیم. اینقدر این انسانها، با شخصیت، مغرور وامیدوار هستند که من و ما از آنها درس مقاومت و امیدواری گرفتیم… لطفا ما را حمایت کنید. من و هموطنانی که با من گام بر میدارند، با وجود و حمایت شما، می توانیم تحول و تغییر ایجاد کنیم.
یکشنبه منتظر تلفن های شما هستیم . لطفا تماس بگیرید.

Tel: (818) 539-6139

1403-63