1738-39

1738-40

نشریه جوانان تورنتو و جوانان امروز کانادا و جوانان امروز ترکیه هیچ ارتباطی با مجله بین المللی با سابقه 35ساله درخارج از ایران ندارند.
بعضی از این نشریات حتی ازلوگوی جوانان برداشت کرده و چند تایی چون جوانان تورنتو با بی انصافی در روزنامه نگاری را پیش برده اند که حتی با تغییر تیترها و عکس ها بنام های دیگردرآن نشریه چاپ می کنند از جمله یادداشت های سردبیرمجله جوانان را بنام قصه و سرگذشت هفته و یا سنگ صبورو طلاق را بنام های دیگر چاپ می کنند و در چند مورد حتی نقدهای فیلم بنام نویسنده جوانان را هم به چاپ میرسانند.
وکلای جوانان با ارتباط با مقامات قضایی درکانادا و گفتگو با یک وکیل با سابقه درکانادا صحبت کرده و برای جلوگیری از این اقدامات غیراخلاقی و غیرحرفه ای، اقدامات قانونی را شروع کردند و ما از ایرانیان مقیم کانادا می خواهیم دربرابرافراد غیرحرفه ای و بی انصاف، ناجوانمرد عکس العمل نشان بدهند و اعتراض کنند تا این افراد شرمنده شوند.
نمونه هایی ازاین صفحات را هم ملاحظه می فرمائید.
روابط عمومی مجله جوانان

1738-41