Azam_ali1.1

اعظم علي
رازها و ناگفتنيهاي صدايي آسماني و چهره‌اي جادويي

 

اعظم علي خواننده ايست كه هم صدا و هم زندگيش در پرده اي از راز و رمز و هاله اي از غم نهفته است و به اين جهت كنجكاوي بسياري از دوستدارانش را در همه جاي جهان برانگيخته است.
اعظم در سال 1970‌ در تهران بدنيا آمد و چهارسالش بودكه مادرش او را به هند فرستاد تا دريك پانسيون بين المللي درس بخواند، او به مدت 6‌ سال در اين پانسيون يا مدرسه بودتا اينكه مادرش توانست از ايران فراركند وبه او به پيوندد و او همچنان در همان مدرسه به درس ادامه داد تا اينكه در 15‌ سالگي به امريكا مهاجرت كرد و در لوس آنجلس جايگزين شد. سالهائي كه اودر هندوستان و در آن مدرسه بود تاكيدش بيشتر روي هنرها و عرفان بود و شخصيت او را شكل دادو اين روحيه خدمت به همنوع ازراه دانش وهنر در موسيقي وآواز اعظم هم شكل گرفت، در واقع اعظم بايد بيشتر يك رقصنده مي‌شد تا خواننده، چرا كه در سالهائي كه در هند زندگي مي‌كرد بيشتر رقص هاي كلاسيك هند را آموخت و به كمال رسانيد ولي بعد از ورود به امريكا به يكباره  به موسيقي روي آورد و عاشق سنتورايراني  شد،اگرچه از كودكي صداي خوبي داشت و هميشه در خانه و مدرسه آواز مي‌خواند، قصد خواننده شدن نداشت  و همچنان به فراگيري سنتور نزد استاد منوچهر صادقي ادامه داد، در يكي از اين روزها بود كه استاد او صدايش را كه به همراه سنتورش زمزمه ميكرد شنيد و به يكباره از شنيدن اين صدا مات و مبهوت شد وبه اعظم گفت كه در صدايش احساسي وجود دارد كه دركمتر صدايي مي‌توان يافت وبايد به پرورش آن پرداخت، صدايي كه چندي بعد  مجله بيل برد Bill Borard>‌ساز شكوهمند و فراموش نشدني< ناميد.

Azam_ali1.4
‌و اما راز و رمزي كه در صداي اعظم وجود دارد شايد بر مي‌گردد به راز و رمز زندگي گذشته اش. اگرچه از كودكي خود ياد ميكند و از مادرش سخن مي‌گويد وحتي ترانه >از اين گوشه دنيا به آن گوشه دنيازندگينيايش براي سهيلبياد برادرش و مادرشنرگس< گوش كنيم كه آنرا به زبان فارسي سروده است ،درچشم انديشه مان يك تصادف  وصداي گفتگوهاي نامفهوم گزارش هاي پليس رامي شنويم در ابتدا و انتهاي آهنگ:Azam_ali1.2
راز دل چون نهان كنم از اشك
همه بر روي آب مي‌بينم
بي توام تو را همه در خواب مي‌بينم
يا كه در شب چون آفتاب مي‌بينم
منم امروز كه از پس عمري
آن نرگس تورا بخواب مي‌بينم
شايد اين اشاره اي مرموز به از دست دادن عزيزي در يك تصادف مي‌باشد. اعظم اكنون درمونترال كانادا با همسرش رامين تركان كه تنظيم كننده و همنواز بسياري ازكارهاي اوست زندگي ميكند. اين دودر سال 2005‌ گروه نياز را تشكيل دادند، اگرچه سابقه كار هر دوبه اوائل سالهاي 1990‌ ميرسد اعظم كارش را با گروه > VASواسآكسيوم ا~ف چويس<
e>‌نيازنياز< رنگ وبوي ايراني بهمراه داردو همراه با اشعاري از بزرگان شعر و ادب فارسي ساخته ميشود.
‌> NPRان پي آرنيازفولكلور براي قرن بيست و يكم< ياد كرده است، كه مرز وبوم نمي‌شناسد، همچنان كه گروه نياز خود از نوازندگان جهاني و بين المللي تركيب شده است.اعظم استعداد بسيار زيادي در خواندن آهنگها به زبانهاي گوناگون دنيا دارد، او كه زبان هاي فارسي، اردو، تركي و انگليسي را  چون زبان مادري مي‌داند به بيشتر از هفت زبان زنده دنياتا كنون آهنگهايي خوانده است كه ميليون ها نفر در سراسر دنيا به آنها گوش فرا داده اند و هم چنين در هاليوود صدايش را در بيش از ده فيلم و سريال تلويزيوني استفاده كرده اند كه آخرين آنها شاهزاده ايراني و فرار از زندان Prison Break>‌واشنگتن دي سيلالائي هاي گوشه و كنار دنيا< معرفي خواهد كرد. بدون شك دليل اين آلبوم مي‌تواند وجود پسر سه ساله اعظم و رامين باشد كه هميشه و درهمه جا در كنسرتها بهمراه آنهاست.

Azam_ali1.3