mix1270.1

به همت ايران زمين اينترتيمنت و تلاش سينا بيگدلي مدير ايران زمين
شنبه شب 8‌ اكتبر 2011‌
بيژن مرتضوي خواننده، آهنگساز و نوازنده توانا
>مهرنوشچشماتنرو<
دركنسرت هال Renne and Henry Segerstrum‌  شگفتي آفريدند
و سالن را از جمعيت پر كردند  و در تمام لحظات، همه تماشاگران با آنها همصدا شدند

mix1270.2

 شنبه شب 8‌ اكتبر اورنج كانتي بيقرار بود، چون بيژن مرتضوي هنرمند برجسته و مهرنوش خواننده جوان و محبوب در روي صحنه كنسرت هال Renne and Henry Segerstorm‌ يك لحظه مردم را آرام نگذاشتند mix1270.3
‌برنامه با يك پيشگفتار و يك پيام شعرگونه ملي ميهني توسط سينا بيگدلي مدير شبكه ايران زمين، كمپاني ايران زمين اينترتيمنت، آغاز شد كه همه مردم بپا خاستند و با همه احساس خود از ايران خواندند و همانگونه كه سينا قول داده بود، شبي پرشور و بيادماندني آغاز شد.
ابتدا >مهرنوش< خواننده اي كه ركوردشكن تازه براي سايت ها است، بروي صحنه آمد و با مهرباني خاص،معصوميت ويژه اش، آهنگهاي محبوب مردم چون چشمات، كم مي‌آرمت، باور، بي تو و قدم قدم راخواند كه مردم حاضر در سالن،آهنگهايش را همصدا مي‌خواندند و بنا به تقاضاي مردم، مهرنوش دوباره آهنگ چشمات را اجرا كرد كه با اقبال و تشويق هزاران مردم روبرو شد.mix1270.4
مهرنوش در سخن بامردم گفت من سالهاي پيش در ايران ، آهنگهاي بيژن مرتضوي هنرمند ارزنده را مي‌خواندم و دلم ميخواست روزي به كنسرت هايش بروم وباورم نمي‌شد روزي در صحنه اي كه او ميخواند، من نيز بخشي از آنرا به عهده بگيرم.
در بخش دوم برنامه، بيژن مرتضوي بروي صحنه آمد و از همان اولين لحظات مردم با او همصدا مي‌خواندند و آهنگهاي محبوب اورا طلب مي‌كردند.
بيژن چه در اجراي آهنگهاي مورد علاقه  مردم، چه در نوازندگي خيره كننده و شگفت انگيز ويلن، لحظه به لحظه درجه حرارت سالن را بالا مي‌برد، تا آنجا كه مردم از روي صندلي خود خارج شده و به رقص و پايكوبي در سالن پرداختند.
بيژن هر آهنگي را مي‌خواند مردم بااو همراه مي‌شدند و همين به شور و هيجان سالن كنسرت مي‌افزود.
مردم حاضر در سالن از بيژن دهها آهنگ طلب ميكردند و عجيب اينكه بيژن با توانايي خاص   بيشتر آن آهنگها را با همراهي اركستر بزرگ خود اجرا مي‌كرد و خستگي نمي‌شناخت، خصوصا زماني كه با دستهاي هنرمند خود، آهنگهاي پرهيجان ريتميك را با ويلن مي‌نواخت، حاضرين در سالن بپا مي‌خاستند،  تا احترام و عشق خود راmix1270.5 نسبت به هنرمند محبوب خود نشان بدهند. بجرات اجراي برنامه بيژن، اين بار با همه اجراهايش در دوسه سال اخير تفاوت داشت در عين حال  هماهنگي او با اركستر بزرگ، نوازندگان چيره‌دست، تحسين همه را برانگيخته بود.
برنامه با شور و هيجان، نظم ويژه برگزار گرديد و اين خبر از مديريت پشت صحنه  مي‌داد و اينكه براي مردم ارزش و احترام قائلند و به آبروي جامعه ايراني مي‌انديشند.

 

 

 

mix1270.6mix1270.7