1528-52

سرانجام با همت و پشتکاری الکس حلمی و بیژن خلیلی و کوشش مشاغل ایرانی و بیزینس های موفق ایرانی در وست وود، قسمتی از وست وود بنام Persian Square نام گذاری شد و انجمن شهر غرب لس آنجلس، این مسئله را تائید و تصویب نمود.
الکس حلمی با پیگیری این مهم، سرانجام نصب تابلوی پرژین اسکوئر در دو سوی فری وی 405 تائید و با حمایت مالی رضا ساربانها و مایکل دلیجانی و بیتا دریاباری، به انجام رسید.
در روز 12 سپتامبر گروهی از ایرانیان با اتوبوس VIP Tour به مدیریت مارکو خراسانی، همراه با پال کورتز رئیس انجمن شهر وست لس آنجلس به محل رفتند و درمیان آنها رضا ساربانها، پوریا عباسی، بیژن خلیلی، الکس حلمی، جهانگیر اردلان، ناهید پیرنظر، حمید نهایی، دیوید گلکار، تیرداد خدادادی، مایکل دلیجانی، دیوید رحیمیان، جری لوین، امیر طباخ، محمود کریم خانی و… حضور داشتند.

1528-53

1528-54