دخترک‭ ‬ریزنقش‭ ‬سالهای‭ ‬دور‭ ‬که‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زورخانه‭ ‬پدر‭ ‬تجربه‭ ‬کرد،‭ ‬اینک‭ ‬باشگاه‭ ‬اش‭ ‬میعادگاه‭ ‬بزرگترین‭ ‬متخصصین‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬سوپراستارهاست‭ ‬

دختر‭ ‬ریزنقش‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬وقتی‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬درخیابان‭ ‬پامنار‭ ‬تهران‭ ‬وارد‭ ‬زورخانه‭ ‬پدرش‭ ‬شد،‭ ‬نمی‭ ‬دانست‭ ‬سرنوشت‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬چه‭ ‬سرنوشتی‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬پدرجایگاه‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬محله‭ ‬داشت‭. ‬و‭ ‬اسم‭ ‬ورسمی‭ ‬و‭ ‬زورخانه‭ ‬او‭ ‬پاتوق‭ ‬مردانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬میل‭ ‬و‭ ‬کباده‭ ‬می‭ ‬زدند‭ ‬وعاشق‭ ‬مرام‭ ‬پوریای‭ ‬ولی‭ ‬بودند،‭ ‬دختربچه‭ ‬ریزنقش‭ ‬آنروزها،‭ ‬فلسفه‭ ‬این‭ ‬زورخانه‭ ‬و‭ ‬گود‭ ‬زورخانه‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬دانست،‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬چشمهایش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سمت‭ ‬می‭ ‬کشاند‭. ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬تمرین،‭ ‬کشتی،‭ ‬ژیمناستیک‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬ورزش‭ ‬باستانی‭ ‬و‭ ‬پهلوانی‭ ‬و‭ ‬کونگ‭ ‬فو‭ ‬تااینکه‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬رشد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بزرگتر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬وارد‭ ‬دنیای‭ ‬هفت‭ ‬سالگی‭ ‬شد،‭ ‬دیگرپدر‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اجازه‭ ‬نداد‭ ‬وارد‭ ‬گود‭ ‬زورخانه‭ ‬بشود‭.‬

همزمان‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬پدر‭ ‬درژاندارمری‭ ‬کلاس‭ ‬های‭ ‬ورزش‭ ‬باستانی‭ ‬برپا‭ ‬کرد‭. ‬لادن‭ ‬تکواندو‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کلاس‭ ‬سربازها‭ ‬آموخت،‭ ‬در‭ ‬سیزده‭ ‬سالگی‭ ‬کمربند‭ ‬مشکی‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬درهمین‭ ‬سال‭ ‬پدرش‭ ‬سکته‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬گیر‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬لادن‭ ‬که‭ ‬عاشق‭ ‬پدر‭ ‬ومرام‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬مسلک‭ ‬اوست‭ ‬درکنارنگهداری‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬تروخشک‭ ‬کردن‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬تمرین‭ ‬های‭ ‬ورزشی‭ ‬به‭ ‬باشگاه‭ ‬زنان‭ ‬می‭ ‬رود‭. ‬جایی‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬استانداردهای‭ ‬ورزشی‭ ‬درآن‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قولی‭ ‬پاتوق‭ ‬زنانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سراجبارو‭ ‬بی‭ ‬حوصلگی‭ ‬وبرای‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬روزمرگی‭ ‬خانه‭ ‬راهی‭ ‬باشگاه‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬بعضی‭ ‬هایشان‭ ‬بخاطر‭ ‬شوهر‭ ‬تکواندوکار‭ ‬یا‭ ‬برادر‭ ‬یا‭ ‬پدر‭ ‬ورزشکارشان‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬آنکه‭ ‬توانایی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬کمربندی‭ ‬هم‭ ‬گرفته‭ ‬اند،‭ ‬لادن‭ ‬نوجوان‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬طیف‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬تمرینات‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬درکنار‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬پوشیدن‭ ‬کت‭ ‬ژاندارمری‭ ‬پدرش‭ ‬و‭ ‬کلاهی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرمی‭ ‬گذارد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاچاقی‭ ‬به‭ ‬ورزشگاه‭ ‬امجدیه‭ (‬شیرودی‭) ‬می‭ ‬رود‭ ‬تا‭ ‬تمرین‭ ‬های‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬ببیند،‭ ‬دوره‭ ‬کردن‭ ‬پارک‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬تمرین‭ ‬های‭ ‬طاقت‭ ‬فرسای‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬دزدکی‭ ‬هم‭ ‬تمامی‭ ‬ندارد،‭ ‬از‭ ‬پارک‭ ‬نیاوران‭ ‬تا‭ ‬پارک‭ ‬ساعی‭ ‬و‭ ‬لویزان‭ ‬و‭ ‬سرخه‭ ‬حصار‭ ‬و‭ ‬مزاحمت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬درسر‭ ‬راه‭ ‬تمرین‭ ‬ها‭ ‬دارد‭  ‬و‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دوده‭ ‬سیاه‭ ‬روی‭ ‬صورتش‭ ‬نیمچه‭ ‬سبیلی‭ ‬می‭ ‬گذارد‭ ‬تا‭ ‬شناخته‭ ‬نشود‭. ‬

مرارت‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬پایان‭ ‬هرروز‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬لادن‭ ‬درحسرت‭ ‬قهرمانی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬ورزشی‭ ‬است‭. ‬شرایط‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬ورزش‭ ‬زنان‭ ‬وحضورآنها‭ ‬درخارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬یک‭ ‬گناه‭ ‬بزرگ‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬امکانات‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نبوغ‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬ورزشی‭ ‬لادن‭ ‬فراهم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬توانسته‭ ‬بود‭ ‬بدرخشد،‭ ‬شاید‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬اکنون‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬درایران‭ ‬درکنار‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬لادن‭ ‬از‭ ‬چهارده‭ ‬سالگی‭ ‬وارد‭ ‬کوران‭ ‬مسابقات‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬پول‭ ‬هواپیما‭ ‬و‭ ‬هتل‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مسابقه‭ ‬جهانی‭ ‬زنان‭ ‬شرکت‭ ‬کند‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬روح‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬باوری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬توقف‭ ‬نمی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مشکلات‭ ‬قد‭ ‬علم‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬اما‭ ‬دوام‭ ‬نمی‭ ‬آورند‭ ‬ودرجایی‭ ‬متوقف‭ ‬میشوند،‭ ‬لادن‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬پشتکار‭ ‬فراوان‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مسابقه‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬میرود‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬مواخذه‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬گویی‭ ‬گناهی‭ ‬مرتکب‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ازنظر‭ ‬فناتیک‭ ‬ها‭ ‬زنان‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬برون‭ ‬مرزی‭ ‬شرکت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بدن‭ ‬شان‭ ‬درمعرض‭ ‬دید‭ ‬دیگران‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد،‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬لادن‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬میگردد‭ ‬مورد‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬زندانی‭ ‬شدن‭ ‬هم‭ ‬پیش‭ ‬میرود،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2000درمسابقات‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬آمریکا‭ ‬شرکت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬دراثرفشارهای‭ ‬زیادی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬برگشت‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬درحالیکه‭ ‬قبلا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬هواپیمایی‭ ‬می‭ ‬گذراند‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬ظاهرا‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬آمدند‭ ‬از‭ ‬زنانی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬مشاور‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬لبنانی‭ ‬و‭ ‬افغانی‭ ‬بوده‭ ‬اند،‭ ‬لادن‭ ‬متوجه‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬زیربار‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬ها‭ ‬شانه‭ ‬خالی‭ ‬کند،‭ ‬بارها‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬وخانواده‭ ‬اش‭ ‬مزاحمت‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬برادر‭ ‬بزرگش‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬میرود‭. ‬بعد‭ ‬ازمدتی‭ ‬زندگی‭ ‬درآلمان‭ ‬خانواده‭ ‬لادن‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬زندگی‭ ‬وازدواج‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬برود‭.‬

لادن‭ ‬تلاش‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬نام‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬براین‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬فعالیتی‭ ‬و‭ ‬حرکتی‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬بخاطر‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬وخودش‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همچنان‭ ‬براین‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درهرشرایطی‭ ‬برای‭ ‬کشورش‭ ‬ایران‭ ‬نامی‭ ‬بیاورد‭.‬او‭ ‬درسال‭ ‬2006‭ ‬نیزازطرف‭ ‬ایران‭ ‬درمسابقاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬شرکت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬اثبات‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬دارد‭.‬

تلاش‭ ‬و‭ ‬سختی‭ ‬دو‭ ‬روی‭ ‬سکه‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬لادن‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬مجبور‭ ‬میشود‭ ‬برای‭ ‬امرار‭ ‬معاش‭ ‬کارکند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬باوعده‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬که‭ ‬درآمریکا‭ ‬باید‭ ‬ازدواج‭ ‬کند‭ ‬راهی‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬دنیای‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬درمقابل‭ ‬چشمان‭ ‬او‭ ‬شکل‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬تلخ‭ ‬ترین‭ ‬بخش‭ ‬زندگی‭ ‬لادن‭ ‬دریک‭ ‬برهه‭ ‬زمانی‭ ‬است‭. ‬زمزمه‭ ‬های‭ ‬ازدواج‭ ‬درگوش‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬پیچد‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬شوهرایده‭ ‬ال‭ ‬برای‭ ‬لادن‭ ‬پیدا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬مادرش‭ ‬ازایران‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬زنگ‭ ‬می‭ ‬زند،‭ ‬برادر‭ ‬وخواهرش‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬سفارش‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬زودترازدواج‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬فرزند‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کند،‭ ‬لادن‭ ‬درمدت‭ ‬زمان‭ ‬کوتاهی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬ازدواج‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬لادن‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬جهنم‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

سرانجام‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذرازحوادثی‭ ‬دردناک‭ ‬ازشوهرش‭ ‬جدا‭ ‬میشود‭. ‬لادن‭ ‬می‭ ‬ایستد‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬فرزندش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬هم‭ ‬درس‭ ‬می‭ ‬خواند،‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬ارایانب‭ ‬کوچکش‭ ‬نگهداری‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬

شروع‭ ‬کردن‭ ‬دوباره‭ ‬زندگی‭ ‬از‭ ‬صفرکارسختی‭ ‬است،‭ ‬لادن‭ ‬به‭ ‬روزهایی‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬مشکلات‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬شوهرش‭ ‬مدتها‭ ‬درخانه‭ ‬زندانی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬بخاطر‭ ‬تمام‭ ‬شدن‭ ‬مدت‭ ‬اعتبار‭ ‬ویزای‭ ‬آلمان،‭ ‬مجبور‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬دلهره‭ ‬زندگی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬جدایی‭ ‬از‭ ‬شوهر،‭ ‬او‭ ‬مانده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دنیایی‭ ‬از‭ ‬اضطراب‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬ازآینده‭ ‬ولی‭ ‬لادن‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬دوباره‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬بسازد‭. ‬حالا‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬ازآن‭ ‬روزهای‭ ‬تلخ‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لادن‭ ‬با‭ ‬افتتاح‭ ‬یک‭ ‬باشگاه‭ ‬ورزشی‭ ‬سالم‭ ‬سازی‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬جسمی‭ ‬دریکی‭ ‬ازبهترین‭ ‬خیابانهای‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬رابرتسون‭ ‬بلوارد‭ ‬دنیای‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬او‭ ‬درکنار‭ ‬پسرش‭ ‬رایان‭ ‬به‭ ‬افق‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬روشن‭ ‬آینده‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تصاویر‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬اش‭ ‬تصویر‭ ‬پدر‭ ‬نقش‭ ‬می‭ ‬بندد‭ ‬و‭ ‬گود‭ ‬زورخانه‭ ‬ی‭ ‬محله‭ ‬پامنار‭ ‬تهران،‭ ‬سختی‭ ‬ها‭ ‬سپری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تلاشهای‭ ‬روزانه‭ ‬لادن‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬پاسی‭ ‬از‭ ‬شب،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬نتیجه‭ ‬اش‭ ‬حالا‭ ‬مرکزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پایگاه‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬مشهور‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬است‭. ‬شروع‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬ناامید‭ ‬کننده‭ ‬روزهای‭ ‬دور‭ ‬حالا‭ ‬جایش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوارهایش‭ ‬صدها‭ ‬تقدیرنامه‭ ‬و‭ ‬مدال‭ ‬افتخار‭ ‬باشگاهی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آرامش‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬پزشکان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬بهترین‭ ‬مراکز‭ ‬درمانی،‭ ‬خانواده‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬بچه‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باشگاه‭ ‬لادن‭ ‬می‭ ‬سپارند،‭ ‬درکنار‭ ‬ورزش‭ ‬دراین‭ ‬مجموعه‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬تراپی‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬حتی‭ ‬مشاوره‭ ‬های‭ ‬خانوادگی‭ ‬و‭ ‬فیزیوتراپی‭ ‬خاص‭ ‬مخصوص‭ ‬بیماران‭ ‬نخاعی‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬ویلچر‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬ورزش‭ ‬درمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬باشگاه‭ ‬لادن‭ ‬انسان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬سلامتی‭ ‬می‭ ‬رساند‭. ‬دختربچه‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬محله‭ ‬پامنارتهران،‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬نشانه‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬گود‭ ‬زورخانه‭ ‬ی‭ ‬پدرش‭ ‬و‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬های‭ ‬تشنه‭ ‬عشق‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬