و‭ ‬سرانجام‭ ‬کنسرتهای‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬یکی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬شروع‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬هنرمند‭ ‬محبوب‭ ‬مردم‭ ‬اولین‭ ‬کنسرت‭  ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فضای‭  ‬باز‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬آزاد‭ ‬شهر‭ ‬زیبای‭  Burbank  ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

Starlight‭ ‬Bowl‭ ‬به‭ ‬مانند‭ ‬Hollywood‭ ‬Bowl‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬کوچکتر‭ ‬با‭ ‬گنجایش‭ ‬4500‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬زیبا‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬کوههای‭ ‬Burbank‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬Castaway  ‬رستوران‭ ‬معروف‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬تنها‭ ‬سالن‭ ‬کنسرت‭ ‬در‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬تماشاچیان‭ ‬درکنار‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬هنرمند‭ ‬محبوب‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬برقصند‭ ‬و‭ ‬پایکوبی‭ ‬کنند‭. ‬3000‭ ‬صندلی‭ ‬و‭ ‬1000‭ ‬نفر‭ ‬برروی‭ ‬چمنهای‭ ‬فضای‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬نفر‭ ‬جلوی‭ ‬صحنه‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬فراموش‭ ‬نشدنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اندی‭ ‬جشن‭ ‬می‭ ‬گیرند‭. ‬

اندی‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬اولین‭ ‬ستاره‭ ‬هالیوود‭ ‬ایرانیان‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬خبرداد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬برای‭ ‬جشن‭ ‬گرفتن‭ ‬ستاره‭ ‬هالیوود‭ ‬میباشد‭. ‬طرفداران‭ ‬اندی‭ ‬گردهم‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬تاریخی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پشت‭ ‬گذاشتن‭ ‬جشن‭ ‬بگیرند‭. ‬Covid -19

LA‭ ‬Concert‭ ‬Group‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬تقدیم‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬سخنگوی‭ ‬این‭ ‬کمپانی‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬میگویدااین‭ ‬اولین‭ ‬کنسرت‭ ‬ایرانی‭ ‬دراین‭ ‬Starlight‭ ‬Bowl‭ ‬میباشد‭- ‬اصولا‭ ‬تا‭ ‬بحال‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬کنسرت‭ ‬اجرا‭  ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬خوشحال‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬ایرانیان‭ ‬و‭ ‬ارامنه‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سالن‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬تابستانی‭ ‬موسیقی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬می‭ ‬گیرند‭.‬

درهای‭ ‬کنسرت‭ ‬ساعت‭ ‬5‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬های‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬مخصوصاًغذاهای‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مردم‭ ‬میباشد‭. ‬

موسیقی‭ ‬D‭.‬J‭.‬C‭ ‬و‭ ‬Show‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬شروع‭  ‬می‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬ساعت‭ ‬10:30‭ ‬شب‭ .‬

اندی‭ ‬می‭  ‬گوید‭ ‬همانند‭ ‬تمام‭ ‬کنسرتهای‭ ‬او،‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬ارمنی‭ ‬و‭ ‬آمریکایی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬همراهی‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬همیشه‭ ‬شینی،‭ ‬همسر‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬آهنگهای‭ ‬جدیدش،‭ ‬طرفداران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجد‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آورد‭.‬

آهنگ‭ ‬جدید‭ ‬اندی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬ایه‭ ‬نفریب‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬درعرض‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬میلیونها‭ ‬تماشاچی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬You‭ ‬tube‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬قول‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬Starlight‭ ‬Bowl‭ ‬آنرا‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭.‬

LA‭ ‬Concert‭ ‬Group‭ ‬صبحت‭ ‬از‭ ‬Sold‭ ‬Out‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬تعداد‭ ‬فروش‭ ‬بلیط‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تلفنهای‭ ‬مردم‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬علاقه‭ ‬شدید‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬اندی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬ستاره‭ ‬هالیوود‭ ‬میباشد‭.‬