1331-68

1434-23

1434-24

ساعت1434-30 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی پخش و منتشر نشده از فریدون فرخزاد در سال 1989 همراه با دکلمه اشعارش (قسمت اول)
10‌ تا 11‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با منوچهر زندی، مدیر چند کمپانی سرمایه گذاری و وسایل زیبایی
12‌ تا يك: Masa Appeal
With Guest Artist Prynce P
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 3‌: گفتگو با «دی جی الیگیتور»
3تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: گفتگو با «دی جی الیگیتور»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوی پخش نشده از فریدون فرخزاد
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا 1: گفتگو با «منوچهر زندی» مدیر کمپانی وسایل زیبایی
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1434-25

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1434-26

9‌1434-31 تا10‌ صبح: گفتگو با «سعید اسدی» کارگردان ایرانی در فرانسه
10‌تا 11: گلچین هفته 116-کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گپ با «سعید اسدی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1434-27

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی حسین حیدری با «علی نظری»
10‌تا 11:گلچین هفته111: سیما بینا- دلکش
11‌1434-32 تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» درباره سیستم جدید ضد درد
يك تا 2‌: مصاحبه با «علی نظری»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1434-28

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی می می کریمی و هاله زند بازیگران نمایش «شب عاشقی» در سال 1995 در اسکاندیناوی
10‌1434-33 تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: گفتگو با سعید سعیدی از Picturial Rugs
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با می می کریمی و دکتر هاله زند
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با سعید سعیدی

1434-29

9‌ تا 10‌صبح:گفتگوی پخش و منتشر نشده از فریدون فرخزاد در سال 1989 همراه با دکلمه اشعارش (قسمت دوم)
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌: گفتگو با مهندس آرش و مهندس مسعود درباره APP جوانان و دنیای دیجیتال
12‌1434-34 تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با مهندس آرش و مهندس مسعود درباره کامپیوتر
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگوی پخش نشده از فریدون فرخزاد(قسمت دوم)
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.