1331-68

1421-29

1421-23

ساعت1421-30 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی دکتر بامبان با جیم مک دانالد کاندیدای اصلی شریف دیپارتمنت
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
11‌ تا 12‌ صبح: «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «ترانه در گذر زمان»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با جیم مک دانالد
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1421-24

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1421-25

9‌تا10‌ صبح1421-31: سخنرانی حورا یاوری در UCLA  درباره جلال آل احمد و سیمین دانشور
از سهراب اخوان
10‌تا 11:گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
9 تا 10:سخنرانی حورا یاوری
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1421-26

9‌ 1421-32تا 10‌ صبح:  گفتگوی عبداله ناظمی با «عماد رام» در سال 1994
10‌تا 11:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
11‌ تا 12‌:  گفتگو با «دکتر شاهین بینا» دندانپزشک
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر                          
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
10‌ تا 11‌: گپ عبداله ناظمی با «عماد رام»
11‌تا 12‌: گفتگو با «دکتر شاهین بینا»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1421-27

1421-339‌ تا 10‌صبح: گپ با «دکتر محمود مشکین»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: ترانه در گذر زمان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
 8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با هنری
9 تا 10 شب: ترانه در گذر زمان
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با «دکتر محمود مشکین»

1421-28

9‌ 1421-34تا 10‌صبح:گفتگو با «فرهاد بهروزی» موزیسین معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «محمد بهبهانی» و خانم لطفیان
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «سارا سفری» کوهنورد اورست
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «سارا سفری»
8تا 9:  گفتگو با «محمد بهبهانی و خانم لطفیان»
9 تا 10: گفتگو با «فرهاد بهروزی»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.