1331-68

1460-24

1460-25

ساعت1460-31 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «شیلا وثوق»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «شیلا وثوق»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

1460-26

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1460-27

9‌1460-32 تا10‌ صبح: گفتگو با «سارا سفری» درباره زلزله نپال(جدید)
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «سارا سفری»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1460-36

9‌1460-33 تا 10‌ صبح: گفتگو با «ماشا منش»
10تا 11‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با علی محزون
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: پخش موسیقی روز داخل ایران
يك تا 2‌: گفتگو با «سارا وزیری»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر نجفی، جراح زیبایی
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی با بهروز جلیلی
9‌ تا 10‌: گفتگو با ماشا منش
10 تا 11: گفتگوی ناظمی با علی محزون
10‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1460-29

9‌1460-34 تا 10‌صبح: گفتگو با «هوشنگ توزیع» درباره زنده یاد «محسن مرزبان»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر نجفی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «هوشنگ توزیع»

1460-37

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «پرویز ناظریان» (قسمت سوم)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گپ با «سارا وزیری»
12‌ تا يك: آرشیو جوانان با میترا محتشمی
يك1460-35 تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
8 تا 9: گفتگو با «پرویز ناظریان»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.