1382-21

1382-22

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1382-28 گپ با «استاد علی بزرگمهر» زیبا نگار معروف
10‌ تا 11‌ صبح: بجای گلچین هفته شماره 35 قسمت هایی از برنامه های صبح جمعه با شما – با شرکت : گوگوش- هایده – فیروزه – فریدون فرخزاد- قنبری – همایون هنرپیشه سینما-منوچهر نوذری و نمایشنامه های فکاهی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «امیلیا» درباره طب شرقی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر حسین برنجی
8‌تا 9‌:  گپ با «استاد بزرگمهر»
9‌ تا 10‌: Masa Appeal
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:قسمت هایی از برنامه های صبح جمعه با شما  با شرکت : گوگوش- هایده – فیروزه – فریدون فرخزاد- قنبری – همایون هنرپیشه سینما-منوچهر نوذری و نمایشنامه های فکاهی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1382-23

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1382-24

9‌ تا 10‌ صبح:1382-29  گپ با «مسعود فردمنش»
10‌تا 11: گلچین هفته 36 -نادر گلچین – شجریان – شهیدی – سروش ایزدی – پوران – کارهای گروه سماعی با رنگ های شاد- دشتی و سه گاه – از رضا محجوبی – موسی معروفی – علی اکبر خان شهنازی
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «مسعود فردمنش»
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 36 -نادر گلچین – شجریان – شهیدی – سروش ایزدی – پوران – کارهای گروه سماعی با رنگ های شاد- دشتی و سه گاه – از رضا محجوبی – موسی معروفی – علی اکبر خان شهنازی
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1382-25

9‌ تا 10‌ صبح:1382-30  گپ با «احمد آزاد» و «اسی الوندی»
10‌تا 11:  گلچین هفته  33 : پیش درآمد ماهور- مرتضی خان نی داوود -شجریان -عهدیه -محمدخوانساری -سیما بینا -هوشنگ ظریف -نادر گلچین
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر آندره بوغوسیان» وکیل باتجربه
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات شعر و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «احمد آزاد» و «اسی الوندی»
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «دکتر بوغوسیان»
9‌ تا 10‌:  گلچین هفته  33 : پیش درآمد ماهور- مرتضی خان نی داوود -شجریان -عهدیه -محمدخوانساری -سیما بینا -هوشنگ ظریف -نادر گلچین
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1382-26

9‌ تا 10‌صبح:1382-31  گپ با «محمد حیدری»آهنگساز سرشناس
10‌ تا 11‌ صبح: «بازتاب» با شهرام بروخیم
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر پیام شایانی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:    گلچین هفته 34 :درویش خان -مرضیه -نادرگلچین-عهدیه – قمر و شهیدی-سیما بینا -شجریان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 34 :درویش خان -مرضیه -نادرگلچین-عهدیه – قمر و شهیدی-سیما بینا -شجریان
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «محمد حیدری»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر پیام شایانی»

1382-27

9‌ تا 10‌صبح:گپ با شهرام شب پره، محمد ایزدمهر و فالی قراگزلو
10‌تا 11‌:گلچین هفته 31 : روح انگیز – سرود ای وطن – سروش ایزدی و محمد گل ریز- بدیع زاده -شجریان -قمرالملوک وزیری – رحمت الله بدیعی – ادیب خوانساری –  عبدالوهاب شهیدی
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهنگ فرهی با بهروز جلیلی
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر ادموند تاش
يك تا 2‌: گفتگو با «سلیمان همصدا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «شهرام شب پره»
10‌تا 11‌: گلچین هفته 31 : روح انگیز – سرود ای وطن – سروش ایزدی و محمد گل ریز- بدیع زاده -شجریان -قمرالملوک وزیری – رحمت الله بدیعی – ادیب خوانساری –  عبدالوهاب شهیدی
11 تا 12: گفتگو با «دکتر تاش»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.