1331-68

 

1369-17

1369-24

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1369-31 گپ با «شیلا»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته5- با حضور مرضیه، سیمین بهبهانی، عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی، مهستی، مرشد مرادی، گودرزی
11‌ تا 12‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: جهان در جوانان 
8‌تا 9‌:  گپ با «شیلا»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته5- با حضور مرضیه، سیمین بهبهانی، عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی، مهستی، مرشد مرادی، گودرزی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1369-25

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1369-26

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ1369-32 با «فریدون قراگزلو» درباره کتاب «هومان»
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته6 – با حضور شجریان، سیما بینا، مرتضی حنانه، مرضیه، دلکش، فریدون مشیری
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
8‌ تا 9‌ شب: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته 6 – با حضور شجریان، سیما بینا، مرتضی حنانه، مرضیه، دلکش، فریدون مشیری
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «فریدون قراگزلو»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1369-28

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1369-33 با «شهرام صولتی» 
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته-3 از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور شجریان، مرضیه، فرهاد فخرالدینی و فریدون مشیری، سیمین غانم، عبدالوهاب شهیدی و سیما بینا
11‌ تا 12‌: برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها» با بنفشه سوره
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: برنامه ویژه «فرامرز قاسمی»
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «شهرام صولتی»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته-3 از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور شجریان، مرضیه، فرهاد فخرالدینی و فریدون مشیری، سیمین غانم، عبدالوهاب شهیدی و سیما بینا
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1369-29

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «اسلام شمس»
10‌ تا 11‌ صبح: دنیای جاسوسان
11‌ تا 12‌: گفتگو1369-34 با «هاتف»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته4  از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضورپوران، جهانبخش پازوکی، هایده، منتشری، سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته4  از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضورپوران، جهانبخش پازوکی، هایده، منتشری، سیما بینا
8 تا9 شب: گپ با «اسلام شمس»
9 تا 10 شب: گپ با «هاتف»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»

1369-30

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1369-35 با «شهرام شب پره»، «محمد ایزدمهر»و «قراگزلو»
10‌تا 11‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مرضیه و نادر گلچین-قسمت اول
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: گفتگو با دکتر دانش فروغی
از ساعت 2‌ تا 7 شب: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مرضیه و نادر گلچین-قسمت اول
11‌ تا 12‌: گفتگو با «شهرام شب پره»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.