1461-56

1461-57

شنبه گذشته به همت شرکت ترانه به مدیریت جهانگیر طبریایی و وارطان آوانسیان و یاری بهزاد مسرور چهره قدیمی برنامه های هنری، یک کنسرت ترو تمیز و دلنشین با حضور بهارک و مسعود درویش در سابان تیاتر لس آنجلس برگزار شد، دراصل وارطان وجهانگیر، باب تازه ای را برای رونق بخشیدن به جامعه هنری گشودند و با همه وجود مایه گذاشتند.

رهبری ارکستر را هنرمند برجسته کاظم عالمی بعهده داشت، که با توانایی خاص دو خواننده خوش صدا را در اولین کنسرت شان یاری و رهبری کرد ولحظات خاطره انگیزی را برجای نهاد و مسلما از چنین هنرمند راستینی، جز این انتظار نمیرفت. از مسعود درویش بعنوان اولین اجرا، انتظار چنین تسلط و خونسردی و آگاهی به شعر وادبیات نمیرفت، ولی دیدیم که ماهرانه در صحنه هنرنمایی کرد، از بهارک بعد از سالها دوری از صحنه ودر ضمن اولین اجرای کنسرت، انتظار چنین توانایی را نداشتیم، ولی براستی هر دو هرچه در توان داشتند، هر چه عشق به مردم در دل شان بود، و هرچه سپاس سالها تشویق مردم در ذهن شان بود، آن شب تقدیم مردم همیشه حامی کردند.
بخش دوم برنامه ایندو زیباتر از بخش اول بود، هر دو در کنکور مردم و شرکت ترانه قبول شدند وراه را برای کنسرت های بزرگ بعدی هموار نمودند.

1461-58