1354-43

1354-44

خیلی از خوانندگان محبوب دیروز وامروز، ترانه هایشان را برای گروه سنی خاصی نمی خوانند و وقتی به سالن کنسرت هایشان میرویم، معمولا آن گروه سنی از جمع میانسالان و بزرگسالان هستند می بینیم ولی جالب است بدانید که ابی از نادر خوانندگانی است که همه سنین را به سالن کنسرت هایش می کشاند.
سیمون عکاس معروف  همکار قدیمی ما در آلمان (هامبورگ)  در یکی از کنسرت های بزرگ ابی در این سرزمین تصویر جانداری از طرفداران ابی گرفته است که در میان آنها از کودکان 6و 7 ساله تا نوجوان 12 و 15 ساله و 18 و 19 ساله با پدر ومادرهایشان و حتی پدر بزرگ هایشان در سالن دیده میشوند و با ابی می خوانند.

1354-45