1454-43

1454-44

بهروز جلیلی (آنتونیو جلینی) اعلام کرد با هیجان وشور به روز 6 جون نزدیک می شویم، به روزی که آغاز دوباره Family Film Awards است، در این روز فیلم های کاندیدا و داوران معرفی میشوند و این رویداد بطور رسمی کار خود را آغاز می کنند.
قرار است یاران جلیلی، از جمله الن فریدمن، چهره برجسته و نویسنده نامدار و مونی ایرن Munni Irone کوچ معروف هالیوود، به اتفاق چهره های معروف دیگر در این روز گردهم می آیند.
جلیلی میگوید: گفتگو با شبکه های تلویزیونی، با کمپانی های بزرگ اروپائی و آسیایی آغاز شده تا اسپانسرهای این رویداد وارد میدان بشوند.
در طی دو ماه گذشته گروهی از اسپانسرها، از نقاط مختلف وارد لس آنجلس شده و تدارک 6 جون و برگزاری این مراسم را در سال 2016 دیده اند.

1454-45

1454-46

1454-47

1454-48

1454-49

1454-50

1454-51

1454-52