1504-109

«گلپا» در 80سالگی، هنوز محبوب است، هنوز زیبا می خواند و خوشبختانه هنوز شاگردانی در مکتب خود تعلیم میدهد.
«گلپا» که به جرات 60 سال سابقه هنری دارد، از نادرخوانندگانی است که در همه گوشه ها و ردیف های موسیقی استاد است، در شیوه های مختلف آوازخوانی تسلط دارد و بعد از 80 سال هنوز شیکپوش و سرحال و بذله گو است. گلپا در ایران در خانه خود را بروی مردم و شاگردان موسیقی باز گذاشته، اگرچه اجازه خواندن ندارد و هیچکس نمیداند چرا!؟ ولی دست از تعلیم و تربیت شاگردان نکشیده، هرچندگاه آلبومی روانه بازار می کند.
گلپا هربار به خارج آمده در کنسرت هایش موفق بوده است کوچک و بزرگ به سالن ها هجوم بردند چرا که او هم تصنیف می خواند و هم آواز و در هردو مورد استاد است.
هر بار که گلپا به لس آنجلس آمده، با همکاران قدیمی خود دیدارهای پراحساس داشته که بعضی از آنها دیگر میان ما نیستند.

تصاویر از مرتضی فرزانه

1504-110

1504-111

1504-112

1504-113

1504-114