1331-68

1391-26

1391-27

ساعت 9‌1391-33 تا 10‌ صبح: گپ با «سعید خوزه» کارگردان ایرانی هالیوود
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 49-شجریان – محمدرضا لطفی – تاج اصفهانی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با متخصصین- جمشید شکوهی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «سعید خوزه»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «جمشید شکوهی»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 49-شجریان – محمدرضا لطفی – تاج اصفهانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

1391-28

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1391-29

9‌ تا1391-34 10‌ صبح: گپ با «دکتر رضا فدایی» همکار جوانان در سن دیه گو
10‌تا 11: گلچین هفته 50 -گروه سماعی – شجریان – موسی معروفی – پوران – نادر گلچین – کورس سرهنگ زاده.
11 تا 12: گفتگو با «تینا فرهان»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 50 -گروه سماعی – شجریان – موسی معروفی – پوران – نادر گلچین – کورس سرهنگ زاده.
9 تا 10: گفتگو با «دکتر رضا فدایی»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «تینا فرهان»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1391-30

9‌ 1391-35تا 10‌ صبح:  گپ با «شهرداد روحانی» 
10‌تا 11: گلچین هفته 47 : هنگامه اخوان – شجریان – جلیل شهناز- مهستی – تاج اصفهانی – مرضیه.
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «شهرداد روحانی»
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: گلچین هفته 47 : هنگامه اخوان – شجریان – جلیل شهناز- مهستی – تاج اصفهانی – مرضیه.
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1391-31

9‌ 1391-36تا 10‌صبح:  گپ با «دکتر روبن ابرامز»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و نیلوفر
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 48 : مرضیه – استاد بهاری- شجریان – سروش ایزدی- سید نورالدین رضوی- حمیرا.
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 48 : مرضیه – استاد بهاری- شجریان – سروش ایزدی- سید نورالدین رضوی- حمیرا.
8 تا9 شب: از هر دری سخنی با منصور هنری و نیلوفر
9 تا 10 شب: گپ با «هادی خرسندی»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی با «پرویز صیاد»

1391-32

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11‌: شما و رادیو-پیش از انقلاب
11‌ تا 12‌: گفتگوی با «علی آبادانی» همکار جوانان در آلمان
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر دانش فروغی
يك1391-37 تا 2‌: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «علی آبادانی»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11‌:  شما و رادیو-پیش از انقلاب
11 تا 12: گفتگو با دکتر ادموند تاش
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.