1386-62

1386-55

شهره می گوید هنوز باورم نمی شود، این چنین سریع مردم و دوستداران مهربانم، در مورد مصاحبه جنجالی ولی منطقی و بحق من در مجله جوانان، عکس العمل های شیرین و دلپذیری نشان بدهند.
من فقط می گویم: از همه متشکرم. از دوستداران، از هموطنان عزیزم، به خاطر حمایت ها، پیام های دوستانه و شاد، از همکارانم. برای همه سال خوشی آرزو دارم. سال جدید را تبریک می گویم. با برنامه های شاد در این سال کنارش خواهم بود. منتظر دیدارشان هستم، همه را دوست دارم. از آرایشگرم. از طراح لباسم. از عکاسم که سبب شدند عکس هایم مورد پسند همه قرار گیرد و روی آنها کلیک کنند و بگویند دوستم دارند. من همه آنها را دوست دارم. سال آینده را با امید آرزو می کنم که با آهنگ های شاد وهیت در کنار هموطنان عزیزم در سراسر دنیا باشم.

عکسها از کوجی

1386-57

1386-58

1386-59

1386-56

1386-60

1386-61