1331-68

1378-21

1378-22

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1378-28 گپ با «مسعود فردمنش» شاعر و موزیسین
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 26 با حضور: مرضیه، سیما بینا، فریدون فرهی، افسر شهیدی با آثاری از استاد عبادی و رادیو شیراز
11‌ تا 12‌ صبح: «فرح شو» با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «فرح شو» با «مرتضی فرزانه»
8‌تا 9‌:  گپ با «مسعود فردمنش»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌: گلچین هفته 26 با حضور: مرضیه، سیما بینا، فریدون فرهی، افسر شهیدی با آثاری از استاد عبادی و رادیو شیراز
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1378-23

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1378-24

9‌ تا 10‌ صبح:1378-29  گپ جدید با «لیلا فروهر»
10‌تا 11: گلچین هفته 27 با حضور:مرضیه، نادر گلچین، گروه شیدا، شجریان، افسر شهیدی و سروش ایزدی
12‌ تا 1‌: «بازتاب» با شهرام بروخیم و فرشته
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «لیلا فروهر»
8‌ تا 9‌ شب:  گلچین هفته 27 با حضور:مرضیه، نادر گلچین، گروه شیدا، شجریان، افسر شهیدی و سروش ایزدی
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1378-25

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «دکتر حمید سلطانی» رییس آمریکن لیبرتی یونیورسیتی
10‌تا 11:گلچین هفته 21 با حضور: بنان، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش باآثاری از تجویدی، خالدی، وزیری
11‌ تا 12‌: موسیقی شاد
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: مروری بر آرشیو جوانان با میترا محتشمی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:1378-30 گپ با «دکتر سلطانی»
8‌ تا 9‌ شب:  موسیقی شاد
9‌ تا 10‌: گلچین هفته 21 با حضور: بنان، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش باآثاری از تجویدی، خالدی، وزیری
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: مروری بر آرشیو جوانان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1378-26

9‌ تا 10‌صبح: 1378-31 گپ با «احمد آزاد»در ره آورد اروپا
10‌ تا 11‌ صبح: «بازتاب» با شهرام بروخیم و فرشته
11‌ تا 12‌:گفتگو با «حسین مجید»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 22 با حضور: سیما بینا، شجریان، فریدون فرهی، سروش ایزدی، نادر گلچین باآثاری از وزیری، درویش خان، مختاری، فخرالدین
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 22 با حضور: سیما بینا، شجریان، فریدون فرهی، سروش ایزدی، نادر گلچین باآثاری از وزیری، درویش خان، مختاری، فخرالدین
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «احمد آزاد»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»

1378-27

9‌ تا 10‌صبح:گپ1378-32 با «ناصر چشم آذر» (جدید)
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 19 :برنامه ویژه ای به یاد استاد حسین تهرانی با حضور نادر گلچین،مرضیه، فرامرز پایور
11‌ تا 12‌: گپ با «نادر صدیقی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 10: برنامه زنده  Mix Up 
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 19 :برنامه ویژه ای به یاد استاد حسین تهرانی با حضور نادر گلچین،مرضیه، فرامرز پایور
11 تا 12: گفتگو با «ناصر چشم آذر»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.