1331-68

1456-87

1456-88

ساعت1456-94 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «آمنه مقدم» فیلمساز جوان
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با با «آمنه مقدم»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1456-89

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1456-90

9‌ 1456-95تا10‌ صبح: گفتگو با «عباس حاجیان» وکیل متخصص طلاق
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «عباس حاجیان»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1456-91

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوبا «مرجان اعظمی»درباره آثار نقاشی «پگاه والی زاد»
10‌تا 11: شعر خوانی «هنگامه افشار»
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌1456-96 تا يك: پخش موسیقی روز داخل ایران
يك تا 2‌: گفتگو با «اشکان غلامی» قهرمان ماراتن
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با سعید مهرآور در برلین
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوبا «اشکان غلامی»
9‌ تا 10‌: گفتگوبا «مرجان اعظمی»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» درباره سیستم ضد درد
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1456-92

9‌1456-97 تا 10‌صبح: گفتگو با «آیلین»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «مرتضی فرزانه» درباره خاطرات هنری
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «آیلین»

 

1456-93

9‌1456-98 تا 10‌صبح: گپ با «سارا وزیری»درباره Franchise Elites
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گپ با «سارا وزیری»درباره Franchise Elites
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با«شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگو با سارا وزیری
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.