1339-61

 

بنیاد توس میرود که 8 ساله شود و هر سال با به صحنه کشیدن گوشه هایی از تاریخ فرهنگ وهنر ایران افتخار بیشتری نصیب خود و مردم ایران می کند. تا به حال شاهد فعالیتها و نمایشات صحنه ای چندین ساله این این بنیاد که همه براساس تحقیقات بسیار معتبرند، بوده ایم.
برنامه های گذشته این بنیاد در مضامین زیر بود:
سرنوشت ترانه در صد سال اخیر از انقلاب مشروطه تاکنون، تا ریخ 3000 سال رقص در ایران، گلهای جاویدان که برای اولین بار بعد از گذشت 46 سال از فوت بنیانگذار گلها داود پیرنیا یک برنامه رادیویی به صورت صحنه ای با شرکت هنرمندان اصلی اجرا شد، تاریخ پیدایش موسیقی کلاسیک اپرا و باله در ایران، تاریخ موسیقی ورقصهای محلی ایران و شبی با رومی  و شمس که به تفسیر و توضیح فلسفه عرفان و تفاوت آن با تصوف پرداخت.
این بار تمرکز فعالیت این بنیاد برای توضیح و شناسایی امتزاج فرهنگ ها و خصوصا تاثیرات فرهنگ و تمدن ایرانی در ملل دیگر است که تحت عنوان «جاده ابریشم» در تجلیل از شاعر، عارف و آهنگساز بزرگ امیر خسرو درماه مارچ امسال در لندن به روی صحنه خواهد رفت.
فعالیت های این بنیاد را ارج می نهیم و برای کارکنان و همراهان همدل و همفکر آن، بهترین آرزوها را داریم.

1339-62