1608-43

شورای شهر لس‌آنجلس از هشت چهره برجسته ایرانی‌امریکایی ساکن این شهر به عنوان شهروندان نمونه و تاثیرگذار در حرکت‌های اجتماعی، قدردانی کرد.
نیمروز پنجشنبه 29 مارچ 2018 و طی مراسمی ویژه، پال کورتز از نمایندگان شورای شهر لس‌‌آنجلس با حضور در پرژن اسکوئر و با اهدای لوح تقدیر ویژه شهرداری لس‌آنجلس از خانم‌ها هما سرشار، بیتا میلانیان، فاطمه ابراهیمی نظریان و مونا ایمان و آقایان داریوش اقبالی، نیما تقوی، فرشید شوشانی و الکس حلمی قدرشناسی کرد.

1608-44

1608-45

1608-46

1608-47