1331-68

1439-20

1439-21

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با کامبیز ضرغام
10‌1439-27 تا 11‌ صبح: گفتگو با شادناز خواننده جدید
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون- قسمت سوم
12‌ تا يك: Masa Appeal
With Guest Artist Prynce P
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگوی با سعید سعیدی در باره تابلو فرش
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوبا کامبیز ضرغام
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: گفتگو با شادناز
12‌ تا 1: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

1439-22

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1439-23

9‌تا10‌ صبح: یادگاری از صدای ایران- گفتگوی مولود زهتاب با ترانه خلعتبری قسمت دوم
10‌تا 11: گلچین هفته 116-کنسرت جشن هنر شیراز
111439-29 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی با سعید سعیدی در باره تابلو فرش
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1439-24

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی جمشید علیمراد
10‌تا 11: گفتگو با شهرام کاشانی در باره کنسرت کلن آلمان
11‌1439-30 تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» درباره سیستم جدید ضد درد
يك تا 2‌: مصاحبه باجمشید علیمراد
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي 

7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 1: گفتگو با شهرام کاشانی در باره کنسرت کلن آلمان

 1 تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1439-25

9‌ 1439-31تا 10‌صبح: گفتگوی مرتضی برجسته
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: گفتگو فرهنگ فرهی با سروش ایزدی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی با سوزان روشن
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با مرتضی برجسته

1439-26

9‌1439-32 تا 10‌صبح:گفتگوی دکتر روبن آبرام
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» با کیا هنرمند جوان
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: یادداشت سردبیر
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا» این هفته با کیا هنرمند جوان
9 تا 10: گفتگوی دکتر روبن آبرام
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.