1377-29

مهدی ذکایی: سلام به شنوندگان رادیو جوانان. امروز مهمان نازنینی داریم که یکی از چهره های معروف جامعه امریکایی آقای Allen Jay Friedman  میباشد. خوشامد می گویم به آقای Fried-man ، فرهی عزیز، جلیلی عزیزو مهسای عزیز که همکار ما میباشد.
مهسا: به همگی خوشامد می گویم و مجددا از حضور آقای Friedman در برنامه رادیو جوانان سپاسگزارم. آقای Freidman در مورد پروژه Picture Books Productions و همچنین نخستین نمایش موزیکال زندگانی جان اف کندی اطلاعاتی در اختیار شنوندگان ما قرار دهید.
Fried-man: این نمایش موزیکال در شیکاگو برگزار شد و قرار است در سال آتی در Broadway به اجرا گذارده شود بیشترین بخش وموسیقی آنرا خود تنظیم نموده و آنرا با همکاری Leslie Bricusse تدوین نموده ایم.
مهسا: در مورد Picture Books Productions توضیحاتی برای ما بدهید.
Fried- man: درکشورهای جهان سوم و تمامی جهان موسیقی در سطح عالی را اجرا مینمائیم.
مهسا: چه تعداد افرادی در نخستین اثر شما شرکت نمودند؟
Fried- man: همگان معتقد بودندکه این روش عملی نبوده و از اینروی آنرا در شهر کوچکی در تگزاس به اجرا در آوردم. بیش از بیست هزار نفر شرکت نموده و ما تقریبا ده هزار کتاب و CD به آنان فروختیم و بلیط ورودی بجای 100 یا 200 دلار فقط50 دلار بود. البته شیوه های جدیدی همانند تصویرهای برجسته،موزیک های از پیش ضبط گردیده وهنرمندان غیر مشهور آنرا عملی نمودند.
مهسا: خیلی جالب است. آیا این شیوه را در آینده مورد استفاده قرار میدهید؟
Fried- man: ورودیه  Broadway که 100 تا 200 دلار میباشد برای طبقه متوسط مردم بسیار گران بوده، لیکن درکشورهای جهان سوم و کشورهایی همانند چین، هندوستان و ژاپن  که از لحاظ مالی نمی توانند شوی موسیقی را در آنجا ببینند، از اینروی تاتر با کیفیت بالا را برای عموم عرضه میداریم. برنامه ما این است: چهار نمایش را در سال اجرا نموده و آنها را تکثیر نمائیم تا بتوانیم به هزاران شهر در همان زمان عرضه نمائیم با قراردادن جنبه های بصری بر روی DVD و ارکستر بر روی CD و برخورداری از استعداد ممکن هر شهر یک تصور کلی ساده ای خواهد بود وهمانند McDONALD در صدد می باشیم که  جواز جهانی برای موزیک های خود برای این کشورها و کشورهای جهان سوم صادر نمائیم همچنین تولیدات ما شامل کتابها، CDها و اسباب بازیها می باشد. بعلاوه استعداد های جدیدی همانند Dancing With The Stars راکشف می نمائیم. به استعدادهای جدید امکان اجرای موسیقی داده و با آنان قرارداد امضا می نمائیم. ما خود دارای شرکت های انتشاراتی، ضبط، تلویزیونی و سینمایی می باشیم.
مهسا:  آقای جلیلی  شما با  Fried- man مدت زیادی آشنایی داشته وازپروژه های وی نیز حمایت نموده ای. عقیده ات در مورد Picture Books Productions چه میباشد؟
جلیلی: دوستی با Fried- man مایه افتخار است. وی یک چهره بارزی بوده که بر من تاثیر فراوانی داشته است. Fried- man آگاهی دارد که صنعت سینما یک صنعت انحصاری تحت کنترل بوده، لیکن می بایستی با آن برخورد نمائیم. من شخصا در 75 کشور فستیوال سینمایی برپا داشته ام.
فرهی: یک هنرمند پایبند مرزهای زمینی نبوده و همه ما به دهکده جهانی تعلق داریم. هنر به یک کشور معین تعلق نداشته، بلکه به تمامی جامعه  جهانی مربوط می گردد. Fried- man در چه سنی حرفه خویش را آغاز نمودی؟
Fried- man: هنگامی که سه ساله بودم به سرودن موزیک روی آوردم، لیکن تصور نمودم که همه می توانند آنرا انجام دهند، تا زمانی که به سن 9 سالگی رسیدم، احساس نمودم که در روش خویش یگانه نمی باشم. لیکن به تصنیف  موسیقی و اجرای آن ادامه داده تا هنگامی که والدینم از من آزمایش IQ بعمل آوردند. در این آزمایش درحد عالی بودم لیکن این امر زندگانی را برایم تباه نمود. زیرا پدرم مرا مورد خطاب قرار داد که چرا بجای آنکه یک دانشمند فضائی، دکتر و یا حقوقدان شوم، به نویسندگی روی آورده ام. در دوران تحصیل، رشته های پزشکی، تاریخ، حقوق وعلوم بازرگانی را دنبال مینمودم. در چهار رشته فارغ التحصیل گردیده و بدلیل حرفه پدری جواز امور معاملات ملکی را نیز دریافت نموده ام. مادرم مشوق درونی من بود، در حالیکه پدرم هوش فوق العاده مرا مورد  توجه قرار میداد. پس از مدتها سرانجام به این نکته پی بردم که اگر نیت درونی من تقویت کننده اندیشه ام باشد، مهمتر از آن است که اندیشه ام تقویت کننده نیروی درونی من باشد.
بدین دلیل بود که مدتی بدین روش زندگی نموده لیکن در حال حاضر برخلاف آن زندگانی مینمایم. تمامی مردم درجهان تخیلی که همه چیز در اطراف ما خیالی است زندگی نموده و حقیقت مطلق، همان نیت درونی ما میباشد. حقیقت، رویا بوده، لیکن آنرا آرزوی خیالی می نامیم. لیکن آنچه را که آرزوی خیالی می نامیم وآنچه که در درون ما می گذرد، همان واقعیت می باشد درورای تمامی ملیت های گوناگون، همان هنر وجود دارد. خودبینی خود را کنار گذارده و از اینروی می توانم هنر را خلق نمایم وبه آن امکان دهم در من جریان پیدا کند. آنچه که در درون من می گذرد، نه دراندیشه ام، آنرا دنبال می کنم. پدرم، به پرورش فکری من کمک نمود تا بتوانم آنچه را که در درون خود دارم، عرضه نمایم واین شیوه زندگانی من میباشد.
مهسا: پس در این صورت به خلاقیت امکان دادی که در تو جریان یابد نه از تو. هنگامی که احساس مینمایی، چیزی بر تو الهام گردیده، آیا چیزی را خلق مینمائی یا امکان میدهی که آن چیز خود بوقوع بپیوندد؟
Fried- man: به آن امکان نمیدهم که بوقوع بپیوندد. جامعه ما اندیشه را تعلیم می دهد، لیکن نه درون را می بایستی درون را توام با اندیشه تعلیم دهیم و درون بر اندیشه تقدم داشته باشد. لیکن چنین عمل نمی نمائیم در کالج و یا دوره فارغ التحصیلی دیگر با شما گفتگو و دیدار نمی نمایند. در صورتی که نمرات و یا آزمایشهای غیرقابل قبول نداشته باشید به آنها اهمیتی نمی دهند بطور صریح بایستی بگویم که تنها واقعیت اینست که می بایستی با فرد دیدار نموده و از اندیشه و احساس وی آگاهی حاصل نمائید بعقیده من، سیستم آموزش و پرورش می بایستی از افرادی که   نسبت به رویاهای دیگران حسی دارند، بخواهند آنرا عرضه نمایند و در این سیستم  فعالیت نمایند تنها حقیقت رویای ما و آنچه که در قلب ما می گذرد میباشد. این همان چیزی است که برای همیشه جوان باقی میماند و به سن و سال ما مربوط نمیگردد. بدین دلیل است، فردی را در سنین 80  و یا نودسالگی مشاهده مینمائید که هنوز در درون خویش احساس جوانی مینماید.

1377-30

مهسا: عقیده ات در موردافرادی که این موضوع را فراموش می کنند چه بوده و چه توصیه ای برای هنرمندان جوان می نمائید.
Fried- man: رویای خویش را دنبال نمایید. به درون خود گوش فرا داده و به جز خود به چیز دیگری توجه بنمایند. هالیوود بسیار مخرب بوده زیرا وهم و خیال و نه حقیقت را آشکار میسازد. هالیوود خود را متعهد به یک منشاء والا و با تولید یک اثر تنویر افکار نمی داند. و فقط به جنبه های مالی و درجه بندی فیلم ها می اندیشد. تنها چیزی که مهم است این است که چیزی را عرضه دهید که مایع تعالی جامعه گردد. تمامی این جنبه های جنگی و ماجرائی سبب نزول اخلاق ما می گردد.از اینروی می بایستی موسیقی، هنر و ادبیات ارزشمند گذشته را ارائه دهیم. لیکن چنین نیست، وحتی در بیشتر مراکز تحصیلی دیگر آنها را تدریس نمی نمایند.
فرهی: شما در تمامی زمینه های هنری فعال بوده، کدام سبک و الگوی شما بیشتر مردم پسند میباشد؟
Fried- man: موسیقی، زیرا گفتارها و کلمات می توانند، بطور نادرست تعبیر گردند، لیکن موسیقی را احساس مینمایند و بر درون شما اثر می گذارد. آنچه را در موسیقی خویش احساس می کنم، سعی مینمایم که آنرا در غزلیات خویش بیان نمایم. هنگامی که آنرا در غزلیات جای میدهم، سعی میکنم آنرا بصورت داستان نقل نمایم از اینرو، ترکیب آنها تصویر تمام عیاری ارائه میدهد که من خواهان بیان آن می باشم. این جریان، معمولا، نه همیشه با موسیقی آغاز می گردد. من همیشه روشهای گوناگونی را در پیش می گیرم و آنچه را که در درونم می گذرد امکان شکوفایی به آن میدهم و هیچ الگوئی ندارم. این همانند یک بافت در من جریان پیدا میکند گهگاهی که یک موسیقی را تنظیم می نمایم به همان روش است. آخرین قطعه را در ابتدا قرار داده و تنظیم را رعایت نمی نمایم و هرگز نمی دانم چه چیزی از کار در خواهد آمد. بلکه این امکان را میدهم که عملی گردیده و هرگز بر طبق یک نقش نمی باشد. من شیوه خود را دنبال نموده وخارج از حیطه هالیوود فعالیت می نمایم. من در تمامی سطوح تکروی می نمایم. به هالیوود تعلق نداشته و نیویورک سیتی را ترجیح می دهم که مورد پسندم میباشد.
زندگانی من یک ماجرای پیوسته و یک شگفتی دایمی میباشد.
مهسا: نمایش شما در پنجاهمین سال ترور جان اف کندی برای اولین بار اجرا می گردد. داستان آن در چه موردی میباشد؟
Fried- man: نخستین بار در شیکاگو در Drury Lane Theatre در 1983 اجراگردید. آنرا بازنویسی نمودیم و قرار است آنرا در Broadway به نمایش بگذاریم در مورد خانواده کندی خیلی میدانم، زیرا ژاکی کندی حرفه مرا آغاز نمود و من نمایش مستند Thousand Days را با Bobby Kenedy که به مدت سه سال با یکدیگر همکاری داشتیم اجرا نمودم.
همچنین There was a Young Man From Boston  را که جایزه امی را از آن خود کرد. موسیقی آن مربوط به جان اف کندی میباشد که امروز بار دیگر او تمامی جنبه های دروغین را که در مورد وی نقل گردیده افشا ساخته و حقیقت آنچه را که برای وی رخ داده برای ما بازگو نماید و حتی دلیل ترور خویش و کسی که توطئه آنرا برنامه ریزی نمود فاش نماید. این موسیقی  همچنین به سازمانهای مخفی، یعنی CIA و سازمانهای دیگری مربوط می گردد .همین منابع و نیروهای گوناگونی که در صدد نابودی وی بودند افشا مینماید. افراد فراوانی بودند که درصدد از میان بردن وی بودند ودر حقیقت آن فرد یا افرادی نمی باشند که شما آنانرا مظنون می دانید. هیچ کس درواقع حقیقت را بازگو ننموده است..
مهسا: پس این داستان را بصورت موزیکال تنظیم نمودید لیکن یک چنین داستانی می بایستی از اهمیت فراوانی برخوردار باشد زیرا هنگامی که یک موزیک می بایستی ارائه  گردد همگان آنرا همانند اپرا می پندارند.
Fried- man: بهیچوجه همانند اپرا نبوده، بسیار جالب و دارای زیر و بم های گونا گونی میباشد.
هنرمندان برجسته ای در تنظیم آن مشارکت دارند. در حال حاضر در صدد جمع آوری مالی بوده تا آنرا در Broadway عرضه کنیم.
فرهی: از این لحاظ شگفت انگیز است که Fried- man قهرمانانه در حیطه فرهنگ و هنر عمل نموده و با فرد برجسته یی همانند کندی در ارتباط بوده است. چگونه فرهنگ و هنر را با سیاست تلفیق می نمائید؟
Fried- man: کمپانی خودم، یعنی Picture Books Productions را خودم ایجاد کرده ام و از اینروی می توانم تمامی فرهنگ های جهان و تمامی اشکال هنر را تواما  تحت یک منبع قرار دهم. هدف از آن، آموزش، بالا بردن اصول اخلاقی وارائه اوقات خوش به مردم می باشد و از اینروی می توانیم جامعه جهانی را با یکدیگر مرتبط نمائیم با سیاست سرو کاری ندارم. دلیل ارائه موزیک در رابطه با کندی این است که دولت ها مردم را کنترل می نمایند، درحالیکه مردم می بایستی دولتها را تحت  کنترل داشته باشند.
جهت هرگونه اطلاعات می توانید با وب سایت ذیل با من ارتباط برقرار نمائید.
picturebookproductions.com
 مهدی ذکائی:  از تمامی مهمانان عزیز که در این برنامه شرکت نمودند سپاسگزاری نموده و برای من مایه افتخار است که هر یک از شما الگوهای الهام بخش میباشید.

1377-31