1378-41

1378-39

مجری برنامه :مهسا ذکایی 
 مهسا: مهمانان برنامه امروز ما، تهیه کنندگان فیلم مستند Angels In The Sky:
 Mitchell Flint و Mike Flint همچنین دستیار آنان Steve Fisch میباشند.
این فیلم مستند در مورد پیدایش نیروی هوایی اسرائیل در 1948 میباشد.داستان این فیلم، خلبانان داوطلب را در نیروی هوایی اسرائیل به تصویر کشیده که یکی از آنان یعنی Mitchell Flint در استودیو حضور دارد وی، در خلال جنگ جهانی دوم، خلبان هواپیماهای جنگنده نیروی دریایی ایالات متحده بوده ودرهنگام جنگ استقلال کشور اسرائیل در 1948 داوطلب خلبانی درنیروی هوایی این کشور گردید.
مهسا: تو یک خلبان نیروی دریایی بودبودی  و پدرتان نیز، در جنگ جهانی اول نیز یک خلبان بوده است. درحال حاضر Mike که یک نسل سوم پس از جنگ جهانی میباشد، به تهیه یک فیلم مستند درباره شما و تمامی خلبانان داوطلب خدمت در نیروی هوایی اسرائیل در 1948 همت گمارده است.
اکنون پرسش من از شما این است که چه انگیزه ای باعث گردید که این داستان مستند را در زمان کنونی بازگونموده و چرا این زمان برای نقل این داستان مهم میباشد؟
Mike: درحقیقت این داستان مستند تاکنون به شیوه واقعی نقل نگردیده است و شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین داستانهای قرن بیستم بوده که هرگز بیان نگردیده است. از اینروی، پیش از آنکه این قهرمانان افسانه ای چشم از جهان فرو بندند، می بایستی با به نمایش در آوردن این داستان، خاطره آنان را برای همیشه جاودانه نگاهداری کنیم.
مهسا: Steve ، توچگونه همکاری خود را با Mike شروع کردی و چه عاملی تو را جهت شرکت در این پروژه سینمایی سوق داد؟
Steve: من و Mike در تاتر UCLA فیلم و TV Alumni Association با یکیدگر دیدارهایی داشتیم من در سرویس ذخیره دریائی، درسمت افسر روابط عمومی خدمت میکردم. Mike در مورد پدرش با من سخن گفت و هنگامی که Mitch  را ملاقات نمودم شیفته وی گردیدم که چه شخصیتی بوده و داستان مستند وی تا چه اندازه ای با اهمیت میباشد که از سراسر جهان راهی اسرائیل گردیده تا به استقلال این کشور در 1948 کمک نمایند. از اینروز سالها پیش این داستان ها شروع گردید و در طی سالها، تکامل یافت. البته در یک فاصله کوتاه دهساله، وقفه ای در نوشته های این پروژه  بوجود آمد زیرا Mike تصمیم گرفت به نیروی ذخیره دریایی ایالات متحده بپیوندد.
مهسا: Mike ، دلیل پیوستن تو به نیروی دریایی چه بود؟
Mike : دلیل عمده آن Captain  Steve Fisch Retired و همچنین سنت خانوادگی بود. پدر و پدر بزرگم وشرایط ایجاب مینمود که بعنوان Direct Mission Officer در نیروی دریایی به خدمت تقریبا دهسال خدمت نمایم.
مهسا: آیا خدمت در نیروی دریایی برایت مشکل بود یا خود خواهان آن بودی؟
Mike: بهیچوجه برایم مشکل نبود. بلکه برایم لذت بخش بود هنگامی که به نیروی دریایی پیوستم، تصور می نمودم که به مدت یکسال یا دو سال در آنجا خدمت خواهم نمود، لیکن پیش از آنکه بدانم می بایستی دهسال در آنجا خدمت نمایم. میدانستم که به کشورم خدمت مینمایم و این یک افتخار بزرگی برایم بود.
مهسا: آیا تجارب خدمتی تو در نیروی دریایی تاثیر مستقیمی بر تمایل تو برای نقل این داستان داشته است؟
Mike: پیش از آنکه در نیروی دریایی خدمت نمایم، شیفته این پروژه بودم، لیکن با توجه به اینکه عضوی از نیروی نظامی بودم، یک دور نمای جدیدی و حتی درک بیشتری نسبت به این داستان در من بوجود آمد.
مهسا: در حقیقت سوژه این داستان در مورد چه میباشد؟ زیرا فقط در مورد استقلال 1948 اسرائیل نبوده، از اینروی داستان چه کسی را نقل می نمائید؟
Mike : این، یک داستان انسانی درباره کشوری می باشد که به مدت دو هزار سال رویای آنرا داشت و انتظار شرایطی را می کشید تا رویای بوجود آمدن کشور اسرائیل به واقعیت گراید. هنگامی که این کشور ایجاد گردید، آنان برای حفظ آن ناگزیر بودند مبارزه نمایند و از اینروی تعداد 3500 تا 4000 داوطلب از سراسر جهان به کشور نوپای اسرائیل آمده تا نیروهای مسلح آنرا تشکیل دهند به عقیده من این خلبانان، با توجه به اینکه از مهارت بی مانندی برخوردارند و می توانند هواپیماها را هدایت نمایند، در نوع خود بی همتا میباشند. هدایت یک هواپیما به مراتب مشکلتر از شلیلک گلوله با اسلحه میباشد.
در حقیقت تمام آن خلبانان دوره آموزشی کامل را گذرانیده و از بهترین خلبانان نیروهای هوایی کشورهای مختلف جهان بوده که پس از نبرد در عمده ترین جنگ تمامی زمان، یعنی جنگ جهانی دوم هر یک از آنان برای خود دلیلی داشتند که چرا می بایستی در جهت حمایت از کشور اسرائیل وارد نبرد شوند.
مهسا: تا چه میزانی نقل این داستان توسط پدرتان برای بخشی از این پروژه مهم میباشد؟
Mike: پدرم فردی محجوب و عاری از هرگونه گزافه گویی بود. من با این داستان زاده شده و پیوسته آنرا می شنیدم. اکثریت دوستان صمیمی پدرم، همانند عموهای من بودند. به نمایش در آوردن این داستان پیوسته  رویای من  بود و اکنون زمان ومکان مناسب آن فراهم گردیده است.ترکیب کاملی همانند همکاری دستیار تهیه کننده و دوست عزیزی چون Steve بوجود آمده است، تهیه یک پروژه سینمایی هیجان انگیز است لیکن می بایستی تمامی عناصر واقعی و افراد واجدالشرایط را در اختیار داشته باشید. هنگام خدمت در نیروی دریایی شرایطی بوجود آمد تا بتوانم  توجه خویش را به این پروژه معطوف دارم و از اینروی تصمیم خویش را اکنون عملی نموده ام. با همکاری Steve گروه خوبی را برای این پروژه آماده نمودیم و از اینروی  این پروژه به واقعیت پیوست.

1378-40

مهسا: Mitchell ، تجربه ات در مورد تهیه این فیلم چگونه میباشد، زیرا تمامی جزئیات داستان را به تصویر در آورده ای و آیا انتظار داری بسیاری از مردم پیام ترا درک نمایند؟
Mitchell: بقاء اسرائیل برایم بسیار مهم میباشد، زیرا سازمان ملل متحد، ایجاد کشور اسرائیل را به رسمیت شناخته لیکن بعضی کشورها، آن را متعلق به اسرائیل نمی دانند. به عقیده من با توجه به اینکه سازمان ملل متحد این کشور را قانونی می داند، از اینروی خود را ملزم دانستم که داوطلب حمایت از این کشور شوم بویژه آنکه تمرینات متعددی هوانوردی داشته و از طرفی بخشی از وجودم، ماجراجویانه است.
بدلیل انگیزه ماجراجویانه به نیروی دریایی ایالات متحده پیوستم و تمایل به خلبانی داشتم تا بتوانم مهارتهای خویش را برای آرمان عالی بکار ببرم. دلیلی وجود نداشت که داوطلب نشوم.
مهسا: تصور میکنم در صورتی که نخواهی یک خلبان جنگنده باشی نمی بایستی از ارتفاعات هراس داشته و ماجراجویی را دوست نداشته باشی . در اینصورت می بایستی شجاع و متهور باشی.
پرواز هیجان انگیز است بخصوص آنکه در خلال جنگ باشد. تنها خطری که وجود دارد این است که احتمال  کشته شدن وجود داشته ، لیکن در صورتی که این نبرد برایتان مهم باشد و همانطوری که برای من اهمیت داشت، این مخاطره ارزش دارد من همیشه به این مخاطره علاقه داشته و بقاء اسرائیل برایم اهمیت دارد و همیشه خواهان کمک به اسرائیل می باشم.
مهسا: نمیدانم که آیا در خلال جریان این پروژه، این فرصت را داشتید که با برخی از افرادی که در اسرائیل در 1948 دوستی داشتید با یکدیگر دیدارهایی تازه مینمودید.
Mitchell : هر پنج تا دهسال یکبار گردهم می آئیم. آنان دوستان واقعی و همانند برادرانم می باشند، ما همگی گردهم می آئیم و ازخاطرات آن زمان با یکدیگر سخن میگوئیم.
مهسا: Steve تعداد زیادی از افراد دراین پروژه شرکت کرده اند و با نشان دادن تصاویری که آنرا مشاهده نمودم، چنین بنظر می رسد که یک وابستگی میان آنان در این پروژه بوجود آمده است.
Steve: گفت وشنود وهمکاری با این افراد که بدلایل گوناگونی از سراسر جهان به ما پیوستند و به ایجاد کشور نوپای اسرائیل کمک نمودند، غیر قابل تصور است.
مهسا: پس در اینصورت شما می توانستید با تمامی این خلبانان جنگنده جنگ استقلال 1948 اسرائیل تماس داشته وبه تمامی نقاط مختلف جهان سفر نمائید. شما بیشتر در تولید تلویزیونی و همچنین امور حقوقی در کالج حقوق به مدت دهسال فعالیت داشته اید. آیا آن تجارب جهت را جهت دسترسی به آنان مورد استفاده قرار دادید و آیا این کار برایتان مشکل بود؟
Steve: ابتدا با Mitchell یکی از آن خلبانان کار خود را شروع نمودیم و بیشتر آن خلبانان دوستان Steve بودند و از اینروی ما به آسانی می توانستیم به آنان دسترسی پیدا نمائیم. تعداد کمی از آنان نقل مکان کرده بودند و تماس با آنان امکان پذیر نبود، لیکن در خلال گردهمایی های خود محل اقامت آنان را بدست آوردیم.در حقیقت یک پیوند تنگاتنگی میان این افراد وجود دارد که از طریق Mitchell و Mike توانستیم به آنان دسترسی پیدا نمائیم تمامی آنان از این پروژه دچار هیجان گردیدند. ضمنا توانستیم برخی از آن خلبانان را در سال جاری در دو سفر به اسرائیل بیاوریم.
مهسا: آیا در خلال این سفرها، سرانجام سوژه سر صفحه مطبوعات نشدید؟
Mike: بلی وبرای ما غیرقابل باور بود. پسر یکی از خلبانان پس از بازگشت از Lobby هتل اظهار داشت که پروژه سینمایی ما سوژه مطبوعات گردیده است. این موضوع موجب حیرت من گردید و تمایل داشتم آنرا از قبل میدانستم از اینروی می توانستم از آن بهره برداری نمایم. لیکن بهرحال برایم نشاط انگیز بود در حقیقت احساس خوشبختی مینمودم که در زمان و مکان مناسبی برای چنین پروژه مهمی می باشیم.
مهسا: در اینصورت این موضوع، تاثیر فراوانی بر شما داشته است؟
Mike: بلی چنین است. مصاحبه شما با ما می تواند پیام ها،عملیات ما و آنچه را که انجام داده ایم به اطلاع همگان از جمله رسانه های عمومی همانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون برساند.
مهسا: Mitchell، چگونه همکاری خود را با  Danny Shapiro نخستین اسرائیلی که به فضانوردی مبادرت ورزید، توضیح دهید.
Mitchell: من و Danny ماموریت مشترکی را که بسیار خطرناک بود با یکدیگر انجام دادیم ما بر فضای کشورهای مهاجم، از جمله سوریه پرواز کرده و از فرودگاه نزدیک  مشدق تصاویری گرفتیم. درحالیکه مشغول عکسبرداری بودم Danny به مراقبت هواپیماهای دشمن بود تا از من حمایت نماید. هنگامی که عکسبرداری به اتمام رسید، بدنبال Danny بودم، لیکن نتوانستم وی را ببینم، از اینروی بسیار ناراحت شدم که چه اتفاقی ممکن است برای وی رخ داده باشد و بلافاصله به اسرائیل بازگشتم. هنگامی که به اطراف خود نگریستم، هواپیمای ویرا مشاهده نمودم که هواپیمای مرا تعقیب کنید. جنبه هراس انگیز آن این است ، در صورتی که موتور هواپیما دچار نقص فنی گردد و ناگزیر شوید در خاک سوریه به زمین بنشینید، بسیارخطرناک بود، و زنده ماندن شما غیر قابل احتمال است.
مهسا: شما می بایستی یک نقش فرماندهی داشته و به تمامی در این ماموریت اعتماد داشته باشید آیا قبل از این ماموریت به Danny اعتماد داشتید؟
Mitchell: تمامی خلبانان جنگنده صمیمی و مانند برادر می باشند. در جنگ جهانی دوم خلبانان فراوانی وجود داشتند که حتی یک اسکادران آن، پنج برابر ما تعداد خلبانان آن بود. عامل اصلی این است که خلبانان ما پرتجربه ترین خلبانان بودند. یکی از آنان با??? Pappy Boying پرواز نمود و مقام دوم فرماندهی را داشت. وی Chris Magee بود،که با من هم اتاقی بود. لیکن اکثریت آن خلبانان بدلیل کهولت سن چشم از جهان فرو بسته اند.
مهسا: یک مدال قرمز بر روی سینه شما می بینم چگونه این نشان می تواند بیانگر ماموریت های فراوان شما باشد؟ دلیل ماموریت های فراوان شما چه بوده است؟
Mitchell: دلیل آن این است که می بایستی چنین باشد زیرا هیچ ماموریتی را رد نکردم در برخی از آنها، بعنوان مسافر ماموریت خود را انجام می دادم.
جنگ برای من هیجان انگیز بود خود را بخشی از آن میدانستم آنچه را که می توانستم کمک بنمایم انجام دادم. بسیار جالب و از طرفی خطرناک بود.
مهسا: Mitchell در سال جاری برای دریافت درجه ومدال افتخار نامزد گردید، لیکن بدلیل اینکه در نیروی دریایی بود نتوانست آنرا دریافت نماید.
Mitchell: در مورد دریافت درجه ومدال افتخار فکر نمیکنم، در اسرائیل بودم و فرد دیگری این تصمیم را اتخاذ نمود و دلیل دریافت این مدال افتخار این است که پس از جنگ جهانی دوم به اسرائیل کمک نمودم و از اینروی مفتخر به دریافت آن گردیده ام بدلیل اینکه در نیروی ذخیره دریایی ایالات متحده خدمت میکردم نمی توانستم آنرا دریافت دارم.
مهسا: Mitchell گویا مادرت از رفتن تو به اسرائیل جهت نبرد ناراحت بود. از آنجا که تنها فرزند پسر وی بودی تمایل نداشتی که ماموریت خطرناک خود را برای وی فاش نمایی شما حتی چگونه توانستی یک داستان بنویسی به وی ارائه دهی؟
Mitchell : المپیک 1948 لندن را بهانه نمودن و وانمود کردم که به انگلستان میروم زیرا برخی از بستگان ما ساکن انگلستان بوده و آنان با مادرم مکاتبه مینمودند و از اینروی وی تصور مینمودکه در انگلستان می باشم. پس ازمراجعت از اسرائیل حقیقت را برای وی بازگو نمودم. وی مشتاقانه آنرا تائید نمود و به من افتخار مینمود که پیروزمندانه بسوی وی بازگشتم.
مهسا: این داستان به 65 سال پیش مربوط میگردد دلیل به نمایش دراوردن سه فیلم دراین رابطه چه میباشد؟
Steve: هر کدام از این فیلم ها مربوط به زمان معینی می گردد تعداد خلبانان ما 150 نفر بوده که از سراسر جهان به ما پیوستند برخی از آنان مدت کوتاهی و برخی به مدت یکسال وحتی برخی برای همیشه در اسرائیل ماندگار شدند.
فرزندان آنان به نیروی هوایی اسرائیل پیوسته و خلبان گردیدند این گروه گوناگون به اسرائیل آمدند و یکپارچه گردیدند. زبان متداول در نیروی هوایی اسرائیل در آنزمان عبری نبود، بلکه انگلیسی بود. زیرا تمامی آن خلبانان به زبان انگلیسی صحبت می نمودند.
دو فیلم دیگر قرار است در 2014 و 2015 اکران گردد. یکی از آنها، توسط خواهر Steven Spielberg در فیلم دیگر توسط یک پروفسور و یک فیلمساز دانشگاه فلوریدا بوده که برای  برنامه تلویزیونی آنرا میسازد. فیلم ما برای سینماها بوده واز اینروی داستان آن متفاوت میباشد. فیلم دیگر سینمایی جهت فستیوال سینمایی تهیه شده، لیکن مایه خوشبختی است که فیلم ما در شهرهای مختلف بروی اکران میرود و در سه ماهه دوم سال آتی اکران می گردد برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ذیل و یا Face book در CICY مراجعه نمائید.
Angelsintheskythemovie.com
مهسا: برخی از هنرمندان مشهورهمانند جری لوئیس و … از فیلم شما حمایت نموده اند. آیا چنین است؟
Mike: این مایه افتخار ما میباشد که مورد توجه آنان قرار گرفته ایم.
مهسا: Allan Hay Friedman
برنده جایزه اسکار موسیقی متن فیلم زمانی مهمان برنامه ما بوده است. آیا شما از این موضوع آگاهی داشته اید؟
Mike: همکار وی  یکی از مورد کسانی است که جایزه بزرگ 4 گرامی و اسکار را از آن خود نموده است. مایه افتخار است که Allan  موسیقی متن ما را تهیه نمایند.
مهسا: از حضور شما در رادیو جوانان تشکر می کنم و موفق باشید.