۱۷۵۵- همیشه بعنوان یک زن انگلیسی درمورد ایرانیان کنجکاو بودم

لیسا‭ ‬ازکالیفرنیا‭ ‬ من‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬آمریکایی،‭ ‬همیشه‭ ‬درمورد‭ ‬ایرانیان‭ ‬کنجکاو‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭ ‬بیشترشان‭ ‬ثروتمند‭ ‬و‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬اند،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭ … Read more about ۱۷۵۵- همیشه بعنوان یک زن انگلیسی درمورد ایرانیان کنجکاو بودم

سنگ صبـور

اگرحتی‭ ‬حدس‭ ‬میزدم‭ ‬فیروزچنان‭ ‬اختلاقیات‭ ‬و‭ ‬باورهایی‭ ‬دارد،‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نزدیک‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬اش‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭ ‬ودرنهایت‭ ‬همسرش‭ ‬نمی‭ ‬شدم،‭ ‬فیروز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬وحش‭ ‬سن‭ … Read more about سنگ صبـور

و قصه ترانه‌های بیادماندنی ا‌ش… با‭ ‬شروین‭ ‬اعظمی‭ ‬جوان‭ ‬افتخار‭ ‬آفرین‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬جوانان‭ ‬رادیو‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم‭:‬ از‭ ‬شروین‭ ‬عزیز‭ ‬می‭ ‬پرسم مطمئن‭ ‬باشید‭ ‬که‭ … Read more about …

آرش و مارشملو

و قصه ترانه‌های بیادماندنی ا‌ش… مارشملو‭ ‬دی‭ ‬جی‭ ‬معروف‭ ‬بین‭ ‬المللی‭  ‬اینروزها‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬پیوند‭ ‬فرهنگها‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬سرزمین‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آهنگ‭ ‬جدید‭ ‬لوندیا‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬مشترک‭ … Read more about آرش و مارشملو

۱۷۵۵- آرش و مارشملو

مارشملو‭ ‬دی‭ ‬جی‭ ‬معروف‭ ‬بین‭ ‬المللی‭  ‬اینروزها‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬پیوند‭ ‬فرهنگها‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬سرزمین‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آهنگ‭ ‬جدید‭ ‬لوندیا‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬سوپراستارایرانی‭ ‬آرش‭ ‬نشان‭ … Read more about ۱۷۵۵- آرش و مارشملو

۱۷۵۴- برای یک مادر، فرزند قاتل هم جگرگوشه است

امیر‭ -‬کالیفرنیای‭ ‬جنوبی تا‭ ‬پدرم‭ ‬زنده‭ ‬بود،‭ ‬خانواده‭ ‬ما‭ ‬بروی‭ ‬ستون‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬استوار‭ ‬بود‭. ‬مادرم‭ ‬فداکارانه‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬برادران‭ ‬بزرگترم،‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬تلاش‭ ‬می‭ … Read more about ۱۷۵۴- برای یک مادر، فرزند قاتل هم جگرگوشه است

سنگ صبـور

سایه‭ ‬خواهرم‭ ‬سحررا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬دربانک‭ ‬آشنا‭ ‬شدم،‭ ‬آنقدرمهربان‭ ‬و‭ ‬مودب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وقار‭ ‬بود،‭ ‬دلم‭ ‬نیامد‭ ‬آسان‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بگذرم،‭ ‬با‭ ‬خودم‭ … Read more about سنگ صبـور

دکترمحمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو

و قصه ترانه‌های بیادماندنی ا‌ش… با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تحسین‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬جامعه‭ ‬پزشکی‭ ‬Real‭ ‬Self جزو‭ ‬100‭ ‬پزشک‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬13000‭ ‬پزشک‭ ‬متخصص‭ ‬ دکترمحمود‭ … Read more about دکترمحمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو

۱۷۵۴- دکترمحمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو

دکترمحمود‭ ‬مشکین‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬پزشکانی‭ ‬بود‭ ‬که‭  ‬درسراسر‭ ‬جهان‭ ‬مدرک‭ ‬تخصصی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬جراحی‭ ‬ترمیمی‭ ‬موی‭ ‬سر‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬واولین‭ ‬پزشک‭ ‬ایرانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬درتاریخ‭ … Read more about ۱۷۵۴- دکترمحمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو

سنگ صبـور

انگارهمین‭ ‬دیروز‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬درآن‭ ‬آرایشگاه‭ ‬درسن‭ ‬حوزه‭ ‬دیدم،‭ ‬پسرک‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬ساله‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کوتاه‭ ‬کردن‭ ‬موهایش‭ ‬آورده‭ ‬بود،‭ ‬پسرک‭ ‬زیربار‭ ‬نمی‭ ‬رفت‭ … Read more about سنگ صبـور

۱۷۵۳

براستی‭ ‬پدر‭ ‬واقعی‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬بود؟ ‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬یا‭ ‬هوشنگ‭ ‬خان؟‭ ‬ شهداد‭ ‬از‭ ‬سانفرانسیسکو درون‭ ‬اتاقم‭ ‬نشسته‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کامپیوتر‭ ‬بزرگی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬شباهتی‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬تاپ‭ … Read more about ۱۷۵۳

مصاحبه دکتر بهزاد یاری مؤسس و “Contestee”مدیر عامل شرکت

و قصه ترانه‌های بیادماندنی ا‌ش… در‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬گفتگویی‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬بهزاد‭ ‬یاری،‭ ‬مؤسس‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬زContesteeس‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬بسیار‭ ‬مطرح‭ … Read more about مصاحبه دکتر بهزاد یاری مؤسس و “Contestee”مدیر عامل شرکت

۱۷۵۳

مصاحبه دکتر بهزاد یاری“Contestee”مؤسس و مدیر عامل شرکت   در‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬گفتگویی‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬بهزاد‭ ‬یاری،‭ ‬مؤسس‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬زContesteeس‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ … Read more about ۱۷۵۳

‭ ‬همکلاسی‭ ‬امریکایی‭ ‬ام‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬آمد – ۱۷۵۲

کورش از: لس آنجلس من 15ساله بودم که با پدر ومادر و دو خواهرم به امریکا آمدیم، ما در منطقه وودلند هیلزلس آنجلس در یک خانه یک طبقه با 4 اتاق خواب سکنی گرفتیم و من و خواهرانم به بهترین دبیرستان شهر، یعنی … Read more about ‭ ‬همکلاسی‭ ‬امریکایی‭ ‬ام‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬آمد – ۱۷۵۲

۱۷۵۲ – میرداود‭ ‬رضائی‭ ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬آموزشی‭ ‬تهران‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پرستو‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬دیاگو

یادی ازچهره های زحمتکش و پرتلاش و خستگی ناپذیرجامعه ایرانی درخارج، درواقع نوعی بزرگداشت بحساب می آید چون بسیاری ازاین چهره ها در حوادث ورویدادهای جامعه، رکود اقتصادی، بلای همه گیری چون کرونا، ناگهان … Read more about ۱۷۵۲ – میرداود‭ ‬رضائی‭ ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬آموزشی‭ ‬تهران‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پرستو‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬دیاگو

میرداود‭ ‬رضائی‭ ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬آموزشی‭ ‬تهران‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پرستو‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬

و قصه ترانه‌های بیادماندنی ا‌ش… یادی ازچهره های زحمتکش و پرتلاش و خستگی ناپذیرجامعه ایرانی درخارج، درواقع نوعی بزرگداشت بحساب می آید چون بسیاری ازاین چهره ها در حوادث ورویدادهای جامعه، رکود … Read more about میرداود‭ ‬رضائی‭ ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬آموزشی‭ ‬تهران‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پرستو‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬

سنگ صبـور

امیر به همه گفته بود، که سالها خواب مرا می دیده، آرزوی دیدار مرا درواقعیت داشته، تا مرا در دالاس در یک رستوران ایرانی می بیند  وهمه لحظه اول عاشق من میشود. با توجه به چنین دیدگاهی، من می باید خوشبخت … Read more about سنگ صبـور