گزارش کنسرت پرشور شهلا سرشار و احمد آزاد

كنسرت شهلا سرشار و احمدآزاد در ويلشر ايبل تياتر با حضور جمعيت بسيار، به شبي خاطره انگيز مبدل شد   شهلا سرشار در بخش اول برنامه، از پيشگامان خود، با اجراي ترانه هايي يادكرد در بخش دوم شهلا سرشار و … Read more about گزارش کنسرت پرشور شهلا سرشار و احمد آزاد