عکسها از مرتضی فرزانه

هفته گذشته در طی برگزاری فستیوال فیلم ARPA IFF در لس آنجلس، جدیدترین فیلم مری آپیک Monday Night At Seven به نمایش در آمد و با استقبال روبرو شد.
در فرش قرمز فیلم مری آپیک و بازیگر معروف اسپانیش زبان ادوارد جمز اوماس و دیگر بازیگران حضور داشتند و خبرنگاران رسانه ها با آنها به مصاحبه پرداختند و فیلم نیز برای گروه زیادی از میدیا و دست اندرکاران هنر به نمایش در آمد.
مری آپیک در طی هفته های گذشته با سالگرد نمایش بن بست و همچنین بازی در تیاتر Bending Reeds مورد توجه رسانه های امریکایی بود.

1639-19

1639-20

1639-22

1639-23

1639-24

1639-25

1639-26

1639-27

1639-29

1639-28

1639-21