nagdefilm1.1

مروري بر فيلم: Larry  Crowne‌
كارگردان: تام هنكز
بازيگران: تام هنكز- جوليا رابرتز- برايان كرنستون- ريتا ويلسون

فرح شكوهي

گاه بديدن فيلم هايي ميرويم كه انگشت بدهان مي‌مانيم،چون حضور بازيگران نامدار و برنده اسكار  چون تام هنكز و جوليا رابرتز  را مي بينيم كه در قالب هايي فرو رفته اند، كه هر بازيگر معمولي با هراندازه هنر و توانايي هم ميتواند آنرا ايفاكند.nagdefilm1.2فيلم Larry Crowne‌ فيلم نا اميدكننده اي است، نه از جهت اينكه قابل ديدن نباشد، چون از زوايايي يك فيلم ساده وبقولي پندآموز و هپي اندينگ است، بلكه از جهت اينكه چرا در كوران فيلم هاي كمدي جوانانه، تخيلي، اكشن، يك چهره پرقدرت مثل تام هنكز دست به كارگرداني فيلمي ميزند كه نه مايهاي خوش دارد، نه از جنبه هاي هنري برخوردار است، نه پيام ويژه روشنفكرانه اي دارد، بلكه يك فيلم ساده است به سادگي يك فيلم  هندي!
فيلمنامه را هم تام هنكز باتفاق نياواردالاس نوشته، نيا را با فيلم
My Big Fat Greek Wedding
مي‌شناسيم.  شايد اگر اين فيلم مهم در روالnagdefilm1.3
…My Big Fat ساخته مي‌شد، يا فرهنگ و سنت هاي سرزمين ديگري  را داشت دلنشين بود، ولي اين فيلم از آغاز مثل مدل بودن چارچوب خود را نشان ميدهد.
>تام هنكز< در نقش لري كراون، يك كارمند زحمتكش ومسئول يك سوپر بزرگ است، كه 9‌ بار بعنوان كارمند ماه انتخاب شده،  20‌ سال سابقه خدمات ورزشي دارد و بهمين جهت وقتي او را به دفتر مسئولان مي‌خواهند با شوق وارد ميشود، فكر مي‌كند يك جايزه ديگر برايش آماده كرده اند ولي برعكس او را بدليل نداشتن تحصيلات در حد كالج اخراج مي‌كنند! يعني ابدا سوابق كاري و خدماتي و جوايزش را بحساب نمي‌آورند.
>لري كراون< دل شكسته، تصميم مي‌گيرد از همان فردا تحصيلات خود را در كالج آغاز كند، درست مثل فيلم هاي ساده قديمي، به سبك و سياق  فيلم هاي فارسي خودمان و فيلم هاي هندي و تركي و عربي كه نياز به سئوال قوي و پيام خاص داشت.
>لري كراون< 50‌ ساله، كه معلوم نيست چرا از همسرش جدا شده، چرا بچه دار نشده، خيلي راحت به جمع يك گروه گنگ جوان  موتورسوار كه البته جزو دانشجويان كالج هستند مي‌پيوندد، از همسايه اش كه همه مدت شب و روز گاراژnagdefilm1.4 سيل دارد و معلوم نيست چرا؟!  موتورسيكلت  دست چندم مي‌خرد وبه كسوت موتورسواران مي‌آيد.
شخصيت >لري< گاه مسئولانه، گاه بي خيال و بدون هدف است، چون پيگيري در تحصيل و كار  در يك رستوران كوچك از سويي، همراه شدن با  برو بچه هاي بسيار جوان، رفتن ديسكو و رستوران و خيابانگردي از سوي ديگر، شخصيت هاي متضاد اورا نشان ميدهد،بقولي نه تنها قضيه فيلم  سرگردان است، شخصيت ها هم دور خود مي‌چرخند.
>مرسدس< خانم معلمي كه نقش اش را جوليا رابرتز  بازي مي‌كند، درست همان  اشتباهي را كه هنكز مرتكب شده، تكرار ميكند نقشي كه نه جذابيت دارد، نه هيجان، نه تاثير نه حتي جنبه هاي كمدي. آنها كه هر دو را مي‌شناسند ميگويند تام هنكز و جوليا كه دوستي ديرينه اي دارند خواسته اند با اين فيلم مدتي سرشان را گرم كنند، وگرنه اين فيلم در كارنامه درخشان هر دوي آنها نه تنها يك نقطه مثبت نمي‌گذارد، بلكه نقطه هاي مثبت شان ر ا هم كم مي‌كند.nagdefilm1.6
برخلاف دوبازيگر اصلي فيلم، بازيگران جوان و نقش چندم فيلم، گاه نمودي دارند، نرم بازي مي‌كنند حتي توجه تماشاگر را جلب مي‌نمايند و تماشاگر با خود مي‌گويد كاش همين ها فيلم را ادامه بدهند زحمت  دو برنده اسكار را كم كنند.
تام هنكز حدود 15‌ سال پيش فيلم
That Thing You Do را كارگرداني كرده است كه آن زمان هم آش دهن سوزي نبود، اين دومي هم، درواقع نام اورا بعنوان يك كارگردان جدي و  توانا در ليست خط ميزند. البته نبايد نديده گرفت كه فيلم با وجود ضعف هايش خيلي نرم و يكدست پيش ميرود و اصلا نيازي به دوبازيگر ندارد!